Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma

Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma


Yazıcının kontrol panelinden, yazıcı ve geçerli yapılandırması hakkında ayrıntılı bilgi içeren sayfalar yazdırabilirsiniz. Aşağıdaki tablo bilgi sayfalarını yazdırma yordamlarını içerir.

HP 3000 3600 3800 note Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma Not

HP Color LaserJet 3600 Series yazıcı ile ilgili bilgi sayfaları yalnızca İngilizce’dir.


Sayfa açıklaması
Sayfayı yazdırma
Menü haritası
Kontrol paneli menülerini ve kullanılabilir ayarları gösterir.
1.

Menü düğmesine basın.

2.

HP 3000 3600 3800 arrow down Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma basarak BİLGİ öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma düğmesine basın.

3.

MENÜ HARİTASI YAZDIR vurgulu değilse, vurgulanıncaya dek HP 3000 3600 3800 arrow up Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma veya HP 3000 3600 3800 arrow down Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma basın ve HP 3000 3600 3800 check Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma düğmesine basın.

Menü haritasının içeriği, yazıcıda yüklü olan seçeneklere bağlı olarak değişir.
Kontrol paneli menülerinin ve olası değerlerin tam listesi için Kontrol paneli menülerini kullanma bölümüne bakın.
Yapılandırma sayfası
Yazıcı ayarlarını ve takılı aksesuarları gösterir.
1.

Menü düğmesine basın.

2.

HP 3000 3600 3800 arrow down Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma basarak BİLGİ öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma düğmesine basın.

3.

HP 3000 3600 3800 arrow down Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma basarak YAPILANDIRMAYI YAZDIR öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma düğmesine basın.

HP 3000 3600 3800 note Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma Not

Yazıcıda bir HP Jetdirect baskı sunucusu veya isteğe bağlı bir sabit disk varsa, bu aygıtlarla ilgili bilgi veren ek bir yapılandırma sayfası yazdırılır.

Sarf malzemeleri durumu sayfası
Baskı kartuşu toner düzeylerini gösterir.
1.

Menü düğmesine basın.

2.

HP 3000 3600 3800 arrow down Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma basarak BİLGİ öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma düğmesine basın.

3.

HP 3000 3600 3800 arrow down Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma basarak SARF MALZEMELERİ DURUM SYFS YAZDIR öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma düğmesine basın.

HP 3000 3600 3800 note Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma Not

HP olmayan sarf malzemeleri kullanıyorsanız, sarf malzemeleri durumu sayfası bu sarf malzemelerinin kalan ömrünü göstermeyebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: HP dışı yazıcı kartuşları.

Kullanım sayfası (yalnızca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazıcılarda)
Yazdırılan her kağıt boyutu için sayfa sayısını, tek yüze yazdırılan (simpleks) veya iki yüze yazdırılan (dupleks) sayfa sayısını ve her rengin ortalama kapsam yüzdesini gösterir.
1.

Menü düğmesine basın.

2.

HP 3000 3600 3800 arrow down Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma basarak BİLGİ öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma düğmesine basın.

3.

HP 3000 3600 3800 arrow down Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma basarak KULLANIM SAYFASI YAZDIR öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma düğmesine basın.

Tanıtım sayfası
Yazdırma kalitesini denetlemenize olanak sağlayan renkli bir fotoğraf gösterir.
1.

Menü düğmesine basın.

2.

HP 3000 3600 3800 arrow down Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma basarak BİLGİ öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma düğmesine basın.

3.

HP 3000 3600 3800 arrow down Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma basarak DEMO SAYFASI YAZDIR öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma düğmesine basın.

Renk kullanımı günlüğü
Yazıcının renk kullanımı istatistiklerini gösterir.
1.

Menü düğmesine basın.

2.

HP 3000 3600 3800 arrow down Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma basarak BİLGİ öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma düğmesine basın.

3.

HP 3000 3600 3800 arrow down Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma basarak RENK KULLANIMI İŞ GÜNLÜĞÜNÜ YAZDIR öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma düğmesine basın.

Dosya dizini (yalnızca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazıcılarda)
Takılı olan tüm yığın saklama aygıtlarıyla ilgili bilgileri gösterir.
1.

Menü düğmesine basın.

2.

HP 3000 3600 3800 arrow down Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma basarak BİLGİ öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma düğmesine basın.

3.

HP 3000 3600 3800 arrow down Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma basarak DOSYA DİZİNİ YAZDIR öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma düğmesine basın.

HP 3000 3600 3800 note Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma Not

Hiçbir yığın saklama aygıtı takılı değilse, bu seçenek görüntülenmez.

PCL veya PS yazı tipi listesi (yalnızca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazıcılarda)
Yazıcıda o sırada hangi yazı tiplerinin yüklü olduğunu gösterir.
1.

Menü düğmesine basın.

2.

HP 3000 3600 3800 arrow down Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma basarak BİLGİ öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma düğmesine basın.

3.

HP 3000 3600 3800 arrow down Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma basarak PCL YAZI TİPİ LİSTESİ YAZDIR veya PS YAZI TİPİ LİSTESİ YAZDIR öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma düğmesine basın.

HP 3000 3600 3800 note Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma Not

Yazı tipi listeleri, isteğe bağlı bir sabit disk aksesuarında veya flash DIMM’de hangi yazı tiplerinin yerleşik olduğunu da gösterir.

HP 3000 3600 3800 Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma