HP Printer Utility’yi açma

HP Printer Utility’yi açma


Mac OS X V10.2’de HP Printer Utility’yi açmak için
1.

Finder’ı açın ve Applications‘ı (Uygulamalar) tıklatın.

2.

Library (Kitaplık) ve sonra da Printers (Yazıcılar) seçeneklerini tıklatın.

3.

hp‘yi ve Utilities‘i (Yardımcı Programlar) tıklatın.

4.

HP Printer Selector‘ı (HP Yazıcı Seçicisi) çift tıklatıp HP Printer Selector’ı açın.

5.

Yapılandırmak istediğiniz yazıcıyı seçin ve Utility‘yi (Yardımcı Program) tıklatın.

Mac OS X V10.3’te HP Printer Utility’yi açmak için
1.

Dock içinde, Printer Setup Utility (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) simgesini tıklatın.

HP 3000 3600 3800 note HP Printer Utilityyi açma Not

Printer Setup Utility simgesi Dock içinde görünmüyorsa, Finder’ı açın, Applications‘ı (Uygulamalar), Utilities‘ı (Yardımcı Programlar) tıklatın ve sonra Printer Setup Utility‘yi (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) tıklatın.

2.

Yapılandırmak istediğiniz yazıcıyı seçin ve Utility‘yi (Yardımcı Program) tıklatın.

HP 3000 3600 3800 HP Printer Utility’yi açma