HP Printer Utility özellikleri

HP Printer Utility özellikleri


HP Printer Utility, Configuration Settings (Yapılandırma Ayarları) listesinden tıklatılarak açılan sayfalardan oluşur. Aşağıdaki tabloda, bu sayfalardan gerçekleştirebileceğiniz görevler açıklanır.


Öğe
Açıklama
Color Cleaning (Renk Temizleme)
Bir temizleme sayfası yazdırır.
Configuration Page (Yapılandırma Sayfası)
Bir yapılandırma sayfası yazdırır.
Supplies Status (Sarf Malzemeleri Durumu)
Yazıcının sarf malzemeleri durumunu gösterir ve çevrimiçi sarf malzemesi siparişi verebileceğiniz bağlantılar sunar.
HP Support (HP Destek)
Teknik destek, çevrimiçi sarf malzemesi siparişi verme, çevrimiçi kayıt, geri dönüşüm ve iade bilgilerine erişim sağlar.
File Upload (Dosya Yükle)
Dosyaları bilgisayardan yazıcıya aktarır.
Upload Fonts (Yazı Tipi Yükle)
Yazı tipi dosyalarını bilgisayardan yazıcıya aktarır.
Firmware Update (Ürün Yazılımını Güncelleştir)
Güncelleştirilmiş ürün yazılımı dosyalarını bilgisayardan yazıcıya aktarır.
Duplex Mode (Dupleks Modu)
Otomatik iki taraflı yazdırma modunu açar.
Economode Toner Density (Economode Toner Yoğunluğu)
Tonerin daha tasarruflu kullanılması veya toner yoğunluğunun ayarlanması için Economode ayarını açar.
Resolution (Çözünürlük)
REt ayarı da dahil, çözünürlük ayarlarını değiştirir.
Lock Resources (Kaynakları Kilitle)
Sabit disk gibi depolama aygıtlarını kilitler veya kilitlerini açar.
Stored Jobs (Depolanan İşler)
Yazıcının sabit diskinde depolanan yazdırma işlerini yönetir.
Trays Configuration (Tepsi Yapılandırması)
Varsayılan yazıcı tepsisi ayarlarını değiştirir.
IP Settings (IP Ayarları)
Yazıcının ağ ayarlarını değiştirir ve katıştırılmış Web sunucusuna erişim sağlar.
Additional Settings (Ek Ayarlar)
Katıştırılmış Web sunucusuna erişim sağlar.
E-mail Alerts (E-Posta Uyarıları)
Yazıcıyı belirli olaylar için e-posta bildirimi gönderecek şekilde yapılandırır.
HP 3000 3600 3800 HP Printer Utility özellikleri