HP Easy Printer Care Software bölümleri

HP Easy Printer Care Software bölümleri


HP Easy Printer Care Software , aşağıdaki tabloda listelenen bölümleri içerir.


Bölüm
Açıklama
Overview (Genel Bakış) sekmesi
Yazıcıyla ilgili temel bilgileri içerir.

Devices (Aygıtlar) listesi: Seçebileceğiniz yazıcıları gösterir.

Device Status (Aygıt Durumu) bölümü: Yazıcı durumu bilgilerini gösterir. Bu bölüm, boş baskı kartuşu gibi yazıcının uyarı durumlarını gösterir. Ayrıca aygıt kimlik bilgilerini, kontrol paneli iletilerini ve baskı kartuşu düzeylerini de gösterir. Yazıcıdaki sorunu giderdikten sonra bölümü güncelleştirmek için HP 3000 3600 3800 refresh HP Easy Printer Care Software bölümleri düğmesini tıklatın.

Supplies Status (Sarf Malzemesi Durumu) bölümü: Baskı kartuşlarında kalan toner yüzdesi ve her tepsiye yüklenen ortamın durumu gibi, sarf malzemeleriyle ilgili ayrıntılı bilgi gösterir.

Supplies Details (Sarf Malzemesi Ayrıntıları) bağlantısı: Yazıcı sarf malzemeleri, sipariş bilgileri ve geri dönüşüm bilgileri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi görüntülemek için sarf malzemeleri durumu sayfasını açar.

Support (Destek) sekmesi
Yardım bilgileri ve bağlantıları sağlar.

Dikkat edilmesi gereken öğelerle ilgili uyarılar da dahil olmak üzere aygıt bilgilerini sağlar.

Sorun giderme bilgilerine ve araçlarına bağlantılar sağlar.

Kayıt, destek ve sarf malzemesi siparişi için HP Web sitesine bağlantılar sağlar.

HP 3000 3600 3800 note HP Easy Printer Care Software bölümleri Not

Çevirmeli bağlantı kullanıyorsanız ve HP Easy Printer Care Software uygulamasını ilk kez açtığınızda Internet’e bağlanmadıysanız, bu Web sitelerini ziyaret etmek için önce bağlanmanız gerekir.

Supplies Ordering (Sarf Malzemesi Siparişi) penceresi
Çevrimiçi veya e-posta ile sipariş erişimi sağlar.

Ordering (Sipariş) listesi: Her yazıcı için sipariş edebileceğiniz sarf malzemelerini gösterir. Belirli bir öğeyi sipariş etmek isterseniz, sarf malzemeleri listesinde bu öğeyle ilgili Order (Sipariş Et) onay kutusunu tıklatın.

Shop Online for Supplies (Çevrimiçi Sarf Malzemesi Satın Al) düğmesi: HP sarf malzemeleri Web sitesini yeni bir tarayıcı penceresinde açar. Herhangi bir öğenin Order (Sipariş Et) onay kutusunu işaretlediyseniz, bu öğelerle ilgili bilgiler Web sitesine aktarılabilir.

Print Shopping List (Alışveriş Listesini Yazdır) düğmesi: Order (Sipariş Et) onay kutusu seçili olan sarf malzemeleriyle ilgili bilgileri yazdırır.

Email Shopping List (E-posta Alışveriş Listesi) düğmesi: Order (Sipariş Et) onay kutusu seçili olan öğelerin metin listesini oluşturur. Bu liste, sağlayıcıya göndereceğiniz bir e-posta iletisine kopyalanabilir.

Alert Settings (Uyarı Ayarları) penceresi
Yazıcıyı, çıkan sorunları size otomatik olarak bildirecek şekilde yapılandırmanıza olanak sağlar.

Alerts on or off (Uyarılar açık veya kapalı): Belirli bir yazıcının uyarı özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

When alerts appear (Uyarı görüntüleme koşulu): Uyarıların ne zaman görüntüleneceğini belirler (belirli bir yazıcıda yazdırırken veya herhangi bir yazıcı olayı meydana geldiğinde).

Alert event type (Uyarı olayı türü): Yalnızca kritik hatalar için veya devam edilebilir hatalar dahil olmak üzere tüm hatalar için uyarı istediğinizi belirler.

Notification type: Ne tür uyarı (açılan ileti veya sistem tepsisi uyarısı ve e-posta iletisi) görüntülenmesini istediğinizi belirler.

Device List (Aygıt Listesi) sekmesi
Devices (Aygıtlar) listesindeki her yazıcı ile ilgili bilgileri gösterir.

Yazı adı, yapımı ve modeli dahil olmak üzere yazıcı bilgileri

Bir simge (View as (Farklı Görüntüle) açılır kutusu varsayılan ayar olan Tiles (Döşe) olarak ayarlanırsa)

Yazıcıyla ilgili tüm geçerli uyarılar

Listede bir yazıcıyı tıklatırsanız, HP Easy Printer Care Software bu yazıcının Overview (Genel Bakış) sekmesini açar.
Device List (Aygıt Listesi) sekmesindeki bilgiler aşağıdakileri içerir:
Find Other Printers (Diğer Yazıcıları Bul) penceresi
Yazıcı listenize başka yazıcılar eklemenize olanak sağlar.
Devices (Aygıtlar) listesinde Find Other Printers (Diğer Yazıcıları Bul) bağlantısı tıklatıldığında Find Other Printers (Diğer Yazıcıları Bul) penceresi açılır. Find Other Printers (Diğer Yazıcıları Bul) penceresi, Devices (Aygıtlar) listesine ekleyip bilgisayarınızdan izleyebilmeniz için diğer ağ yazıcılarını algılayan bir yardımcı program sağlar.
HP 3000 3600 3800 HP Easy Printer Care Software bölümleri