Özellikler

Özellikler


HP katıştırılmış Web sunucusunu aşağıdaki görevler için kullanın:

Yazıcı durumu bilgilerini görüntüleme

Tüm sarf malzemelerinin kalan ömrünü belirleme ve yenilerini sipariş etme

Tepsi yapılandırmalarını görüntüleme ve değiştirme

Yazıcı kontrol paneli menü yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme

Dahili sayfaları görüntüleme ve yazdırma

Belirli yazıcı ve sarf malzemesi olayları için e-posta bildirimleri ayarlama

Başka web sitelerine bağlantılar ekleme veya bunları özelleştirme

Katıştırılmış web sunucusu sayfalarının görüntüleneceği dili belirleme

Ağ yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme

Renkli yazdırma özelliklerine erişimi denetim altına alma (yalnızca HP Color LaserJet 3000 Series yazıcıda)

Yazıcıya ve yazıcının geçerli durumuna özel destek içeriğini görüntüleme

Katıştırılmış web sunucusunun özellikleri ve işlevlerinin tam bir açıklaması için Katıştırılmış Web sunucusunu kullanma bölümüne bakın.

HP 3000 3600 3800 Özellikler