Katıştırılmış Web sunucusu

Katıştırılmış Web sunucusu


HP 3000 3600 3800 note Katıştırılmış Web sunucusu Not

HP Color LaserJet 3600 Series yazıcı katıştırılmış Web sunucusu yalnızca ağ yapılandırması ve durum bilgilerini sağlar.

Yazıcılar, yazıcı ve ağ etkinlikleri hakkındaki bilgilere erişim olanağı veren yerleşik bir web sunucusuyla donatılmıştır. Bu bilgiler Microsoft Internet Explorer veya Netscape Navigator gibi bir Web tarayıcısında görüntülenir.

Katıştırılmış Web sunucusu yazıcıda bulunur. Bir ağ sunucusuna yüklenmez.

Katıştırılmış Web sunucusu, ağ bağlantılı bir bilgisayarı ve standart bir Web tarayıcısı olan herkesin kullanabileceği bir yazıcı arabirimi sağlar. Özel bir yazılım yüklenmez veya yapılandırılmaz, ancak bilgisayarınızda desteklenen bir Web tarayıcınız olması gerekir. Katıştırılmış Web sunucusuna erişmek için yazıcının IP adresini tarayıcının adres satırına yazın. (IP adresini bulmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfası yazdırma hakkında ek bilgi için bkz: Yazıcı bilgileri sayfalarını kullanma.)

Bu bölümde aşağıdaki konular hakkında bilgiler verilmektedir:

HP 3000 3600 3800 Katıştırılmış Web sunucusu