Yazıcı sürücüsü ayarlarına erişme

Yazıcı sürücüsü ayarlarına erişmeİşletim Sistemi
Yazdırma işlerinin ayarlarını geçici olarak değiştirme
Varsayılan ayarları kalıcı olarak değiştirme1
Windows 98, 2000, Me ve XP
Dosya menüsünde Yazdır‘ı tıklatın. Yazıcıyı seçin ve Özellikler‘i tıklatın. (Adımlar değişebilir, ama en yaygın yordam budur.)
Başlat‘ı tıklatın, Ayarlar‘ın üzerine gelin ve Yazıcılar veya Yazıcı ve Fakslar seçeneğini tıklatın. Yazıcı simgesini sağ tıklatın ve Yazdırma Tercihleri‘ni seçin.
Macintosh OS 9.1
File (Dosya) menüsünde Print‘i (Yazdır) tıklatın. Çeşitli açılan menülerdeki ayarları değiştirin.
File (Dosya) menüsünde Print‘i (Yazdır) tıklatın. Açılır menüde değişiklik yaptıktan sonra Save Settings‘i (Ayarları Kaydet) tıklatın.
Macintosh OS X
File (Dosya) menüsünde Print‘i (Yazdır) tıklatın. Çeşitli açılan menülerdeki ayarları değiştirin.
File (Dosya) menüsünde Print‘i (Yazdır) tıklatın. Çeşitli açılan menülerdeki ayarları değiştirin ve ana açılan menüde Custom (Özel) seçeneği olarak kaydetmek için Save Custom Settings (Özel Ayarları Kaydet) seçeneğini tıklatın. Bir programı açıp yazdırma işlevini kullanmak istediğinizde, yeni ayarlarla çalışabilmek için her defasında Custom (Özel) seçeneğini belirlemeniz gerekir.

1 Varsayılan yazıcı ayarlarına erişim sınırlandırılabileceği için, ayarlar kullanılamayabilir.

HP 3000 3600 3800 Yazıcı sürücüsü ayarlarına erişme