Yazıcı sürücüsünden özel kağıt boyutu ayarlama

Yazıcı sürücüsünden özel kağıt boyutu ayarlama


1.

Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: Yazıcı sürücülerini açma).

2.

Kağıt veya Kağıt/Kalite sekmesinde, Özel‘i tıklatın.

3.

Özel Kağıt Boyutu penceresinde, özel kağıt boyutunun adını yazın.

4.

Kağıt boyutu uzunluğunu ve genişliğini yazın. Çok küçük veya çok büyük bir boyut yazmanız durumunda, sürücü, boyutu izin verilen minimum veya maksimum boyuta ayarlar.

5.

Gerekirse, ölçü birimini milimetre ve inç arasında değiştirmek için düğmeyi tıklatın.

6.

Kaydet‘i tıklatın.

7.

Kapat‘ı tıklatın. Kaydettiğiniz ad, ileride kullanabilmeniz için kağıt boyutu listesinde görüntülenir.

HP 3000 3600 3800 Yazıcı sürücüsünden özel kağıt boyutu ayarlama