Servisler sekmesini kullanma

Servisler sekmesini kullanma


HP 3000 3600 3800 note Servisler sekmesini kullanma Not

Servisler sekmesi Windows 9x’te kullanılamaz.

Ürün ağa bağlıysa, ürün ve sarf malzemesi durum bilgilerini almak için Servisler sekmesini kullanın. HP Katıştırılmış Web Sunucusu’nun Aygıt Durumu sayfasını açmak için Aygıt ve Sarf Malzemesi durumu simgesini tıklatın. Bu sayfa, aygıtın geçerli durumunu, her sarf malzemesinin kalan ömrünün yüzdesini ve sarf malzemesi sipariş etme bilgilerini gösterir.

HP 3000 3600 3800 Servisler sekmesini kullanma