Filigran kullanma

Filigran kullanma


Filigran, bir belgenin her sayfasının arka planına yazdırılan bir nottur (örneğin, “Gizli”).

1.

Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: Yazıcı sürücülerini açma).

2.

Etkiler sekmesinde, Filigranlar açılan listesini tıklatın.

3.

Kullanmak istediğiniz filigranı tıklatın. Yeni bir filigran oluşturmak için, Düzenle‘yi tıklatın.

4.

Filigranın yalnızca belgenin ilk sayfasında görünmesini istiyorsanız, Sadece İlk Sayfa‘yı tıklatın.

5.

Tamam‘ı tıklatın.

Filigranı kaldırmak için, Filigranlar açılan listesinde (yok) ayarını tıklatın.

HP 3000 3600 3800 Filigran kullanma