Farklı kağıt ve yazdırma kapakları kullanma

Farklı kağıt ve yazdırma kapakları kullanma


Yazdırma işinde ilk sayfayı diğer sayfalardan farklı yazdırmak için şu yönergeleri izleyin.

1.

Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: Yazıcı sürücülerini açma).

2.

Kağıt veya Kağıt/Kalite sekmesinde, baskı işinin ilk sayfası için uygun kağıdı seçin.

3.

Farklı Kağıt/Kapak kullan‘ı tıklatın.

4.

Liste kutusunda, farklı kağıda yazdırmak istediğiniz sayfaları veya kapakları tıklatın.

5.

Ön veya arka kapakları yazdırmak için, Boş veya Hazır Kapak Ekle‘yi seçmeniz gerekir.

6.

Baskı işinin diğer sayfaları için uygun kağıt türünü veya kaynağını seçin.

HP 3000 3600 3800 note Farklı kağıt ve yazdırma kapakları kullanma Not

Kağıt boyutunun, baskı işinin tüm sayfaları için aynı olması gerekir.

HP 3000 3600 3800 Farklı kağıt ve yazdırma kapakları kullanma