Windows yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma

Windows yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma


Bir yazılım programından yazdırırken, ürünün çoğu özelliği yazıcı sürücüsünden kullanılabilir. Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir özellikler hakkında tam bilgi için bkz: Yazıcı Sürücüsü Yardımı. Bu bölümde aşağıdaki özellikler açıklanmaktadır:

HP 3000 3600 3800 note Windows yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma Not

Yazıcı sürücüsünde ve yazılım programında bulunan ayarlar, genellikle kontrol paneli ayarlarını geçersiz kılar. Yazılım programı ayarları, genellikle yazıcı sürücüsü ayarlarını geçersiz kılar.

Bu bölümde aşağıdaki konular hakkında bilgiler verilmektedir:

HP 3000 3600 3800 Windows yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma