Türü yapılandırma

Türü yapılandırma


1.

Menü düğmesine basın.

2.

HP 3000 3600 3800 arrow down Türü yapılandırma düğmesine basarak KAĞIT KULLANIMI öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Türü yapılandırma düğmesine basın.

3.

HP 3000 3600 3800 arrow down Türü yapılandırma düğmesine basarak TEPSİ 1 TÜRÜ, TEPSİ 2 TÜRÜ veya TEPSİ 3 TÜRÜ öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Türü yapılandırma düğmesine basın.

4.

HP 3000 3600 3800 arrow down Türü yapılandırma veya HP 3000 3600 3800 arrow up Türü yapılandırma düğmesine basarak istenen kağıt türünü vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Türü yapılandırma düğmesine basın.

5.

Hazır durumuna dönmek için Menü düğmesine basın.

HP 3000 3600 3800 Türü yapılandırma