Tepsi 2 veya tepsi 3’ü özel kağıt için yapılandırma

Tepsi 2 veya tepsi 3’ü özel kağıt için yapılandırma


Yazıcı pek çok kağıt boyutunu otomatik olarak algılar, ancak tepsileri özel kağıt boyutları için de yapılandırabilirsiniz. Aşağıdaki parametreleri belirtmeniz gerekir:

Ölçü birimi (milimetre veya inç)

X boyutu (yazıcıya girdiği şekliyle sayfanın genişliği).

Y boyutu (sayfanın yazıcıya girdiği şekliyle uzunluğu).

HP 3000 3600 3800 as st09 Tepsi 2 veya tepsi 3ü özel kağıt için yapılandırma

1
Sayfa uzunluğu (Y boyutu)
2
Sayfa genişliği (X boyutu)
3
Ortam uzunluğu kılavuzları
4
Ortam genişliği kılavuzları

Bir tepsiyi özel bir boyuta yapılandırmak için aşağıdaki yordamı kulanın. Bir tepsi için özel boyut ayarlandıktan sonra, ortam uzunluğu kılavuzları sıfırlanıncaya kadar ayar korunur.

Tepsi 2 veya tepsi 3’te özel boyut ayarlama
1.

Tepsiyi açın ve ortamı yüzü yukarı gelecek şekilde tepsiye yerleştirin.

2.

Ortam uzunluğu kılavuzlarını standart dışı uygun konuma getirin ve tepsiyi kapatın.

3.

Tepsi yapılandırma iletisi görüntülendiğinde HP 3000 3600 3800 check Tepsi 2 veya tepsi 3ü özel kağıt için yapılandırma düğmesine basın.

4.

HP 3000 3600 3800 arrow up Tepsi 2 veya tepsi 3ü özel kağıt için yapılandırma düğmesine basarak HER ÖZEL ayarını ÖZEL olarak değiştirin ve HP 3000 3600 3800 check Tepsi 2 veya tepsi 3ü özel kağıt için yapılandırma düğmesine basın.

5.

HP 3000 3600 3800 arrow up Tepsi 2 veya tepsi 3ü özel kağıt için yapılandırma veya HP 3000 3600 3800 arrow down Tepsi 2 veya tepsi 3ü özel kağıt için yapılandırma düğmesine basarak doğru birimi (milimetre veya inç) vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Tepsi 2 veya tepsi 3ü özel kağıt için yapılandırma düğmesine basın.

Ölçü birimi uygun şekilde ayarlandıktan sonra, X boyutunu aşağıdaki gibi ayarlayın:

6.

HP 3000 3600 3800 arrow up Tepsi 2 veya tepsi 3ü özel kağıt için yapılandırma veya HP 3000 3600 3800 arrow down Tepsi 2 veya tepsi 3ü özel kağıt için yapılandırma düğmesine basarak doğru değeri vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Tepsi 2 veya tepsi 3ü özel kağıt için yapılandırma düğmesine basın.

Girilen değer geçerli aralığın dışında kalıyorsa, iki saniye süreyle Geçersiz değer görüntülenir. Kontrol paneli ekranı başka bir değer girmenizi ister.

X boyutu uygun şekilde ayarlandıktan sonra, Y boyutunu aşağıdaki gibi ayarlayın:

7.

HP 3000 3600 3800 arrow up Tepsi 2 veya tepsi 3ü özel kağıt için yapılandırma veya HP 3000 3600 3800 arrow down Tepsi 2 veya tepsi 3ü özel kağıt için yapılandırma düğmesine basarak doğru değeri vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Tepsi 2 veya tepsi 3ü özel kağıt için yapılandırma düğmesine basın.

Girilen değer geçerli aralığın dışında kalıyorsa, iki saniye süreyle Geçersiz değer görüntülenir. Kontrol paneli ekranı başka bir değer girmenizi ister. Yazıcı, özel boyutun ölçülerini gösteren bir ileti görüntüler.

HP 3000 3600 3800 Tepsi 2 veya tepsi 3’ü özel kağıt için yapılandırma