Tepsi 2 ve tepsi 3’ten yazdırma

Tepsi 2 ve tepsi 3’ten yazdırma


İsteğe bağlı tepsi 3 en çok 500 yaprak standart kağıt alırken, tepsi 2 en çok 250 yaprak standart kağıt alır. Tepsi 2 ve tepsi 3 pek çok boyuta ayarlanır. Tepsi 3, tepsi 2’nin altına takılır. Tepsi 3 takıldığında, yazcı tepsiyi algılar ve tepsi 3’ü kontrol panelinin AYGIT YAPILANDIRMASI menüsünde bir seçenek olarak sunar.

HP 3000 3600 3800 caution Tepsi 2 ve tepsi 3’ten yazdırma DİKKAT

Tepsi 3 kağıt yolu, tepsi 2’den geçer. Tepsi 2 veya tepsi 3 kısmen çekilmiş veya çıkarılmışsa, tepsi 3’ten gelen ortam yazıcıya beslenmez. Bu, yazıcıda kağıt sıkışmasına neden olur.

Bu bölümde aşağıdaki konular hakkında bilgiler verilmektedir:

HP 3000 3600 3800 Tepsi 2 ve tepsi 3’ten yazdırma