Zarflara yazdırma

Zarflara yazdırma


1.

Tepsi 1 belirli bir boyut için yapılandırılırsa, yazıcı kontrol panelinde tepsi 1’in kağıt boyutunu, yazdırdığınız zarfın boyutuyla eşleşecek şekilde ayarlayın.

2.

Yazılım programında tepsi 1’i belirtin.

3.

Yazılımınız zarfı otomatik olarak biçimlendirmiyorsa, yazılım programınızda sayfa yönlendirmeyi Yatay olarak belirtin. Commercial #10 veya DL zarflarında iade ve varış adreslerini yazdırmak için gerekli kenar boşluğunu ayarlamak üzere aşağıdaki tablodaki yönergeleri kullanın.

HP 3000 3600 3800 note Zarflara yazdırma Not

Diğer boyutlardaki zarflar için kenar boşluklarını uygun şekilde ayarlayın.

4.

Yazılım programında veya yazıcı sürücüsünde Yazdır‘ı tıklatın.


Adres türü
Sol kenar boşluğu
Üst kenar boşluğu
İade
15 mm
15 mm
Hedef
102 mm
51 mm
HP 3000 3600 3800 Zarflara yazdırma