Boyutu yapılandırma

Boyutu yapılandırma


1.

Menü düğmesine basın.

2.

HP 3000 3600 3800 arrow down Boyutu yapılandırma düğmesine basarak KAĞIT KULLANIMI öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Boyutu yapılandırma düğmesine basın.

3.

HP 3000 3600 3800 arrow down Boyutu yapılandırma düğmesine basarak TEPSİ 1 BOYUTU, TEPSİ 2 BOYUTU veya TEPSİ 3 BOYUTU öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Boyutu yapılandırma düğmesine basın.

4.

HP 3000 3600 3800 arrow down Boyutu yapılandırma veya HP 3000 3600 3800 arrow up Boyutu yapılandırma düğmesine basarak uygun boyutu vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Boyutu yapılandırma düğmesine basın.

5.

Hazır durumuna dönmek için Menü düğmesine basın.

HP 3000 3600 3800 Boyutu yapılandırma