Etiketler

Etiketler


HP 3000 3600 3800 note Etiketler Not

Uygulamadan veya yazıcı sürücüsünden, ortam türü olarak Etiketler‘i seçin veya tepsi 1’i etiketler için yapılandırın. Bkz: Tepsileri yapılandırma.

Etiketlerdeki yapıştırıcının 190° C sıcaklığa 0,1 saniye dayanabildiğini doğrulayın.

Etiketlerin arasında açık yapıştırıcı malzeme olmamasına dikkat edin Açık kısımlar, yazdırma işlemi sırasında etiketlerin sökülmesine ve kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Açık yapıştırıcı ayrıca yazıcı bileşenlerine de zarar verebilir.

Bir etiket yaprağını tekrar kullanmayın.

Etiketlerin düz olarak yerleştirildiğinden emin olun.

Buruşuk, kabarmış veya herhangi bir şekilde zarar görmüş etiketler kullanmayın.

HP 3000 3600 3800 Etiketler