Tepsi 1 algılaması

Tepsi 1 algılaması


Tam algılama (varsayılan)

Yazıcı ortam türünü algılamak için her sayfada durur.

Tek bir yazdırma işinde karışık ortam kullanılırken en iyi mod budur.

Genişletilmiş algılama

Yazıcı her yazdırma işine başlarken, türü algılamak için ilk sayfada durur.

Yazıcı ikinci ve sonraki tüm sayfaların ilk sayfayla aynı ortam türünde olduğunu kabul eder.

Bu en hızlı ikinci moddur ve yalnızca aynı tür ortam yığınlarında kullanışlıdır.

Asetat

Yazıcı algılama için hiçbir sayfayı durdurmaz, ancak asetatlar (Asetat modu) ile kağıt (Normal mod) farkını algılar.

Bu en hızlı moddur ve Normal modda yüksek hacimli yazdırma işleri için kullanışlıdır.

HP 3000 3600 3800 Tepsi 1 algılaması