Mac OS X’te ön ayar oluşturma ve kullanma

Mac OS X’te ön ayar oluşturma ve kullanma


Geçerli yazıcı sürücü ayarlarını tekrar kullanmak üzere kaydetmek için ön ayarları kullanın.

Ön ayar oluşturmak için
1.

Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: Yazıcı sürücülerini açma).

2.

Yazdırma ayarlarını seçin.

3.

Presets (Ön Ayarlar) açılan menüsünde, Save as… (Farklı Kaydet) seçeneğini tıklatın ve ön ayar için bir ad yazın.

4.

OK‘i (Tamam) tıklatın.

Ön ayarları kullanmak için
1.

Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: Yazıcı sürücülerini açma).

2.

Presets (Ön Ayarlar) menüsünde, kullanmak istediğiniz ön ayarı seçin.

HP 3000 3600 3800 note Mac OS Xte ön ayar oluşturma ve kullanma Not

Yazıcı sürücüsü varsayılan ayarlarını kullanmak için, Standard (Standart) ön ayarını seçin.

HP 3000 3600 3800 Mac OS X’te ön ayar oluşturma ve kullanma