Bir kağıda birden fazla sayfa yazdırma

Bir kağıda birden fazla sayfa yazdırma


Tek bir yaprağa birden çok sayfa yazdırabilirsiniz. Bu özellik, taslak sayfalar yazdırmak için düşük maliyetli bir yöntem sağlar.

1.

Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: Yazıcı sürücülerini açma).

2.

Layout (Yerleşim) açılan menüsünü tıklatın.

3.

Pages per Sheet (Sayfa/Yaprak) seçeneğinin yanından, her yaprağa yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını seçin (1, 2, 4, 6, 9 veya 16).

4.

Layout Direction‘ın (Yerleşim Yönü) yanından, sayfaların kağıt üzerinde yerleşimini ve sırasını belirleyin.

5.

Borders‘ın (Kenarlıklar) yanından, yapraktaki her sayfanın etrafına yazdırılacak kenarlık türünü seçin.

HP 3000 3600 3800 Bir kağıda birden fazla sayfa yazdırma