Kaydedilen işleri yönetme

Kaydedilen işleri yönetme


HP 3000 3600 3800 note Kaydedilen işleri yönetme Not

Bu özellik yalnızca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazıcılarda bulunur.

HP 3000 3600 3800 note Kaydedilen işleri yönetme Not

Bu özellik yalnızca sabit disk takılı yazıcılarda kullanılabilir.

Yazdırma işlerini yazıcıya kaydetmek için, yazıcı sürücüsünün Özellikler iletişim kutusundaki İş Depolama sekmesini kullanın. Bir iş kaydedildikten sonra, yazıcının kontrol panelinden işi yazdırabilir veya silebilirsiniz.

Kaydedilen bir işi yazdırmak için
1.

Menü düğmesine basın.

2.

HP 3000 3600 3800 arrow down Kaydedilen işleri yönetme düğmesine basarak İŞ ALMA öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Kaydedilen işleri yönetme düğmesine basın.

Kullanıcı listesi görüntülenir. Kaydedilen bir iş yoksa, SAKLANAN İŞ YOK iletisi görüntülenir.

3.

HP 3000 3600 3800 arrow down Kaydedilen işleri yönetme düğmesine basarak kullanıcı adınızı vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Kaydedilen işleri yönetme düğmesine basın.

Kişisel kimlik numarası (PIN) ile korunan birden fazla kayıtlı işiniz varsa, TÜM ÖZEL İŞLER menü öğesi görüntülenir. PIN korumalı işlerden birini yazdırmak isterseniz, TÜM ÖZEL İŞLER öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Kaydedilen işleri yönetme düğmesine basın.

4.

HP 3000 3600 3800 arrow down Kaydedilen işleri yönetme düğmesine basarak doğru yazdırma işini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Kaydedilen işleri yönetme düğmesine basın.

5.

HP 3000 3600 3800 arrow down Kaydedilen işleri yönetme düğmesine basarak YAZDIR öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Kaydedilen işleri yönetme düğmesine basın.

İş PIN korumalı değilse, adım 7’ye geçin.

6.

İstenirse, HP 3000 3600 3800 arrow up Kaydedilen işleri yönetme veya HP 3000 3600 3800 arrow down Kaydedilen işleri yönetme düğmeleriyle sayıları değiştirerek bir PIN girin. Dört basamaklı PIN’in her numarasını belirttikten sonra HP 3000 3600 3800 check Kaydedilen işleri yönetme düğmesine basın.

7.

HP 3000 3600 3800 arrow up Kaydedilen işleri yönetme ve HP 3000 3600 3800 arrow down Kaydedilen işleri yönetme düğmelerine basarak kopya sayısını belirtin ve işi yazdırmak için HP 3000 3600 3800 check Kaydedilen işleri yönetme düğmesine basın.

Kaydedilen bir işi silmek için
1.

Menü düğmesine basın.

2.

HP 3000 3600 3800 arrow down Kaydedilen işleri yönetme düğmesine basarak İŞ ALMA öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Kaydedilen işleri yönetme düğmesine basın.

Kullanıcı listesi görüntülenir. Kaydedilmiş iş yoksa, SAKLANAN İŞ YOK iletisi görüntülenir.

3.

HP 3000 3600 3800 arrow down Kaydedilen işleri yönetme düğmesine basarak kullanıcı adınızı vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Kaydedilen işleri yönetme düğmesine basın.

PIN korumalı birden çok kaydedilmiş işiniz varsa, TÜM ÖZEL İŞLER menü öğesi görünür. PIN korumalı işlerden birini silmek isterseniz, TÜM ÖZEL İŞLER öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Kaydedilen işleri yönetme düğmesine basın.

4.

HP 3000 3600 3800 arrow down Kaydedilen işleri yönetme düğmesine basarak doğru yazdırma işini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Kaydedilen işleri yönetme düğmesine basın.

5.

HP 3000 3600 3800 arrow down Kaydedilen işleri yönetme düğmesine basarak SİL öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Kaydedilen işleri yönetme düğmesine basın.

İş PIN korumalı değilse, yazıcı işi siler.

6.

İstenirse, HP 3000 3600 3800 arrow up Kaydedilen işleri yönetme veya HP 3000 3600 3800 arrow down Kaydedilen işleri yönetme düğmeleriyle sayıları değiştirerek bir PIN girin. Dört basamaklı PIN’in her numarasını belirttikten sonra HP 3000 3600 3800 check Kaydedilen işleri yönetme düğmesine basın.

PIN numarasının dördüncü basamağı girildikten ve HP 3000 3600 3800 check Kaydedilen işleri yönetme düğmesine basıldıktan sonra yazıcı iş siler.

HP 3000 3600 3800 Kaydedilen işleri yönetme