Yazıcı yanıt sorunları

Yazıcı yanıt sorunları


Kontrol paneli ekranı boş
Neden
Çözüm
Yazıcının güç düğmesi kapalı konumunda.
Yazıcının açık olduğundan emin olun. Fanlar, yazıcı bekleme modundayken (kapalı) çalışabilir.
Yazıcının bellek DIMM birimleri (yalnızca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazıcılarda bulunur) bozuk veya yanlış takılmıştır.
Yazıcı bellek DIMM’lerinin doğru şekilde takılmasına ve arızalı olmamasına dikkat edin.
Güç kablosu, yazıcıya ve güç kaynağına sağlam bir şekilde takılmamıştır.
Yazıcıyı kapatın, güç kablosunu çıkarın ve yeniden takın. Yazıcıyı açın.
Hat voltajı yanlış.
Yazıcıyı, yazıcının arkasındaki güç oranı etiketinde belirtilen doğru voltaj kaynağına bağlayın.
Güç kablosu hasarlı veya yıpranmıştır.
Güç kablosunu değiştirin.
Elektrik prizi arızalı.
Yazıcıyı farklı bir elektrik prizine takın.
Biçimlendirici doğru takılmamış olabilir.
Biçimlendiriciyi çıkarın. Yeniden takmak için, biçimlendirici kartını yuvanın üstünde ve altındaki izlere hizalayın ve kartı yazıcının içine kaydırın. Mandalları yerine oturuncaya kadar biçimlendiriciyi bastırın.

Kontrol paneli ekranı zor okunuyor
Neden
Çözüm
Kontrast, ofis ortamı için çok yüksek veya çok düşük.
Kontrol panelinde kontrastı ayarlayın. Bkz: Ekran Parlaklığı özelliği.

Yazıcı açık, ancak hiçbir şey yazdırmıyor
Neden
Çözüm
Yazıcının Hazır gösterge ışığı yanmıyor.
Yazıcıyı Hazır durumuna getirmek için Dur düğmesine basın.
Üst kapak kapatılmamıştır.
Üst kapağı sıkıca kapatın.
Veri gösterge ışığı yanıp sönüyor.
Yazıcı olasılıkla veri almaya devam etmektedir. Veri göstergesinin yanıp sönmesinin durmasını bekleyin.
Kontrol paneli ekranında <RENK> KARTUŞU DEĞİŞTİRİN görüntüleniyor.
Belirtilen yazıcı kartuşunu değiştirin.
Yazıcı kontrol panelinde Hazır dışında bir ileti görüntüleniyor.
Bkz: Kontrol paneli iletileri.
Paralel bağlantı noktasında MS-DOS zaman aşımı hatası olabilir.
AUTOEXEC.BAT dosyasına bir MODE komutu ekleyin. Ayrıntılı bilgi için MS-DOS el kitabına başvurun.
PS (PostScript öykünmesi) kimliği seçilmemiştir.
Yazıcı dili için PS veya OTOMATİK seçeneğini belirleyin. Bkz: Yazıcı kontrol paneli yapılandırma ayarlarını değiştirme.
Yazılım programında veya yazıcı sürücüsünde (yalnızca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazıcılar) doğru sürücü seçilmemiştir.
Yazılım programında veya yazıcı sürücüsünde PS sürücüsünü seçin.
Yazıcı doğru şekilde yapılandırılmamıştır.
Bkz: Yazıcı kontrol paneli yapılandırma ayarlarını değiştirme.
Bilgisayar bağlantı noktası, doğru şekilde yapılandırılmamış veya çalışmıyor.
Bağlantı noktasının çalıştığını doğrulamak için bu bağlantı noktasına başka bir çevrebirimi bağlayın.
Yazıcı, ağ veya Macintosh için doğru şekilde adlandırılmamıştır.
Macintosh için ağ üzerinde adlandırmak için uygun yardımcı programı kullanın. Chooser’dan AppleTalk bölgesi ve yazıcıyı seçin.

Yazıcı açık, ancak verileri almıyor
Neden
Çözüm
Yazıcının Hazır gösterge ışığı yanmıyor.
Yazıcıyı Hazır durumuna getirmek için Dur düğmesine basın.
Ön kapak kapatılmamıştır.
Ön kapağı sıkıca kapatın.
Yazıcı kontrol panelinde Hazır dışında bir ileti görüntüleniyor.
Bkz: Kontrol paneli iletileri.
Arabirim kablosu bu yapılandırma için uygun değildir.
Yapılandırmanız için uygun arabirim kablosunu seçin. Bkz: USB yapılandırması.
Arabirim kablosu yazıcıya ve bilgisayara sağlam bir şekilde bağlı değildir.
Arabirim kablosunu çıkarıp yeniden takın.
Yazıcı doğru şekilde yapılandırılmamıştır.
Bkz: Yazıcı kontrol paneli yapılandırma ayarlarını değiştirme.
Yazıcı yapılandırma sayfasında gösterilen arabirim yapılandırmaları, ana bilgisayardakilerle eşleşmemektedir.
Yazıcıyı, bilgisayarın yapılandırmasına uygun bir şekilde yapılandırın.
Yazıcı düzgün şekilde çalışmıyor.
Bilgisayarı denetlemek için, düzgün çalıştığını bildiğiniz bir programı kullanmayı deneyin. Veya yazıcı paralel bağlantı noktası üzerinden bağlanıyorsa, MS-DOS’u açın ve MS-DOS komut istemine Dir>Prn yazın.
Yazıcının bağlı olduğu bilgisayar bağlantı noktası doğru şekilde yapılandırılmamış veya çalışmıyor.
Bağlantı noktasının çalıştığını doğrulamak için bu bağlantı noktasına başka bir çevrebirimi bağlayın.
Yazıcı, ağ veya Macintosh için doğru şekilde adlandırılmamıştır.
Macintosh için ağ üzerinde adlandırmak için uygun yardımcı programı kullanın. Chooser’dan AppleTalk bölgesi ve yazıcıyı seçin.

Yazıcı bilgisayardan seçilemiyor
Neden
Çözüm
Anahtar kutusu kullanıyorsanız, yazıcı bilgisayardan seçilmeyebilir.
Doğru yazıcıyı anahtar kutusu aracılığıyla seçin.
Yazıcının Hazır gösterge ışığı yanmıyor.
Yazıcıyı Hazır durumuna getirmek için Dur düğmesine basın.
Yazıcı kontrol panelinde Hazır dışında bir ileti görüntüleniyor.
Bkz: Kontrol paneli iletileri.
Bilgisayarınıza doğru yazıcı sürücüsü yüklenmemiştir.
Doğru yazıcı sürücüsünü yükleyin.
Bilgisayarda doğru yazıcı ve bağlantı noktası seçilmemiştir.
Doğru yazıcıyı ve bağlantı noktasını seçin.
Ağ, bu bilgisayar için doğru şekilde yapılandırılmamıştır.
Yazıcı ağ yapılandırmasının doğru şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak için ağ yazılımını kullanın veya ağ yöneticisine başvurun.
Elektrik prizi arızalıdır.
Yazıcıyı farklı bir elektrik prizine takın.

Seçilen tür ve boyut için iki yüze yazdırmanın desteklenmediğini bildiren bir ileti görüntüleniyor
Neden
Çözüm
Seçilen kağıt otomatik 2 yüze yazdırma için desteklenmemektedir.
El ile iki yüze yazdırma özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun. Bkz: Yazıcı sürücüsü ayarlarına erişme.
HP 3000 3600 3800 Yazıcı yanıt sorunları