Yazıcı kontrol paneli ile ilgili sorunlar

Yazıcı kontrol paneli ile ilgili sorunlar


Aşağıdaki tabloda, sık karşılaşılan yazıcı kontrol paneli sorunları ve bunları gidermek için önerilen çözümler görülmektedir.

Kontrol paneli ayarları düzgün çalışmıyor
Neden
Çözüm
Yazıcının kontrol paneli ekranı, fan çalıştığı halde boştur.
Fanlar, yazıcı bekleme modundayken (kapalı) çalışabilir. Güç düğmesine basarak yazıcıyı açın.
Yazılım programındaki veya yazıcı sürücüsündeki yazdırma ayarı, yazıcı kontrol paneli ayarlarından farklıdır.
Programdaki ve yazıcı sürücüsündeki ayarların doğru yapıldığından emin olun. Program ayarları, yazıcı sürücüsü ve kontrol paneli ayarlarını geçersiz kılar; aynı şekilde, yazıcı sürücüsü ayarları da kontrol paneli ayarlarını geçersiz kılar.
Kontrol paneli ayarları doğru kaydedilmemiştir.
Kontrol paneli ayarlarını yeniden seçin ve HP 3000 3600 3800 check Yazıcı kontrol paneli ile ilgili sorunlar düğmesine basın. Ayarın sağında yıldız işareti (*) görüntülenmesi gerekir.
Veri gösterge ışığı yanıyor ve hiçbir sayfa yazdırılmıyor.
Yazıcıda arabelleğe alınmış veri kalmaktadır. Arabellekteki verileri geçerli kontrol paneli ayarlarıyla yazdırmak için HP 3000 3600 3800 check Yazıcı kontrol paneli ile ilgili sorunlar düğmesine basın. Ardından yeni kontrol paneli ayarları etkinleşebilir.
Yazıcı bir ağ üzerindeyse, başka bir kullanıcı yazıcı kontrol paneli ayarlarını değiştirmiş olabilir.
Kontrol paneli ayar değişikliklerinde uyum sağlamak için ağ yöneticinize başvurun.

Tepsi 3 (isteğe bağlı 500 sayfalık kağıt besleyici) seçilemiyor
Neden
Çözüm
Tepsi 3, yapılandırma sayfasında veya kontrol panelinde giriş tepsisi seçeneği olarak görünmemektedir.
Tepsi 3’ün seçenek olarak görünmesi için, takılı olması gerekir. Tepsi 3’ün doğru takıldığından emin olun.
Tepsi 3, yazıcı sürücüsünde bir seçenek olarak görünmemektedir.
Yazıcı sürücüsü yapılandırmasının tepsi 3’ü tanıdığından emin olun. Ek tepsi ayarlamak ve yapılandırmak için yazıcı sürücüsü yardımına bakın. Bkz: Yazıcı sürücüsü ayarlarına erişme.
HP 3000 3600 3800 Yazıcı kontrol paneli ile ilgili sorunlar