Yazıcının performansını etkileyen faktörler

Yazıcının performansını etkileyen faktörler


İşlerin yazdırılma süresini etkileyen birkaç faktör vardır:

Dakikada sayfa sayısı (ppm) ile ölçülen maksimum yazdırma hızı

Özel kağıt (asetat, ağır kağıt ve özel boyutlu kağıt gibi) kullanılması

Yazıcının işleme ve karşıdan yükleme süresi

Grafiklerin karmaşıklığı ve boyutu

Kullanmakta olduğunuz bilgisayarın hızı

USB bağlantısı

Yazıcının G/Ç yapılandırması

Takılı olan yazıcı belleğinin miktarı

Ağ işletim sistemi ve yapılandırması (varsa)

Yazıcı özelliği (HP JetReady, PCL veya PS)

HP 3000 3600 3800 note Yazıcının performansını etkileyen faktörler Not

Ek yazıcı belleği, bellek sorunlarını çözebilir, yazıcının karmaşık grafikleri işleme kapasitesini artırabilir ve yükleme sürelerini kısaltabilir, ancak maksimum yazıcı hızını (ppm) artırmaz.

HP 3000 3600 3800 Yazıcının performansını etkileyen faktörler