Sorun giderme bilgi sayfaları

Sorun giderme bilgi sayfaları


Yazıcının kontrol panelinden, yazıcı ile ilgili sorunları saptamanıza yardımcı olacak bilgi sayfaları yazdırabilirsiniz.


Sayfa
Açıklama
Kağıt yolu test sayfası
Kağıt yolu test sayfası, yazıcının kağıt kullanma özelliklerinin sınanması için yararlıdır. Kaynağı ve kullanılabilir diğer seçenekleri belirleyerek, sınamak istediğiniz kağıt yolunu tanımlayabilirsiniz.
1.

Menü düğmesine basın.

2.

HP 3000 3600 3800 arrow down Sorun giderme bilgi sayfaları basarak TANILAMA öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Sorun giderme bilgi sayfaları düğmesine basın.

3.

HP 3000 3600 3800 arrow down Sorun giderme bilgi sayfaları basarak KAĞIT YOLU TESTİ öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Sorun giderme bilgi sayfaları düğmesine basın.

Yazıcı kağıt yolu testini tamamlayıncaya kadar kontrol paneli ekranında Yürütülüyor… KAĞIT YOLU TESTİ iletisi görüntülenir. Kağıt yolu test sayfası yazdırıldıktan sonra, yazıcı Hazır durumuna döner.
Kayıt sayfası
Kayıt sayfasında, bir görüntünün sayfanın merkezinden ne kadar uzaklıkta yazdırılabileceğini gösteren yatay ve dikey bir ok yazdırılır. Tepsinin kayıt değerlerini, resimleri sayfanın ön ve arka yüzünde ortalayacak biçimde ayarlayın. Kaydı ayarlamak ayrıca kenardan kenara yazdırmayı kağıdın tüm kenarlarından yaklaşık 2 mm içeride olacak şekilde ayarlamanıza da olanak verir. Görüntü yerleştirme, her tepside bir miktar farklılık gösterir. Her tepsi için kayıt yordamını uygulayın.
1.

Menü düğmesine basın.

2.

HP 3000 3600 3800 arrow down Sorun giderme bilgi sayfaları basarak AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Sorun giderme bilgi sayfaları düğmesine basın.

3.

HP 3000 3600 3800 arrow down Sorun giderme bilgi sayfaları basarak BASKI KALİTESİ öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Sorun giderme bilgi sayfaları düğmesine basın.

4.

HP 3000 3600 3800 arrow down Sorun giderme bilgi sayfaları basarak KAYIT AYARLARI öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Sorun giderme bilgi sayfaları düğmesine basın.

5.

HP 3000 3600 3800 arrow down Sorun giderme bilgi sayfaları basarak KAYNAK öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Sorun giderme bilgi sayfaları düğmesine basın.

6.

HP 3000 3600 3800 arrow down Sorun giderme bilgi sayfaları veya HP 3000 3600 3800 arrow up Sorun giderme bilgi sayfaları basarak bir tepsiyi vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Sorun giderme bilgi sayfaları düğmesine basın.

7.

HP 3000 3600 3800 arrow down Sorun giderme bilgi sayfaları basarak TEST SAYFASI YAZDIR öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Sorun giderme bilgi sayfaları düğmesine basın.

8.

Yazdırılan sayfadaki yönergeleri izleyin.

Olay günlüğü
Olay günlüğü, sıkışmalar, servis hataları ve diğer koşullar gibi yazıcı olaylarını listeler.
1.

Menü düğmesine basın.

2.

HP 3000 3600 3800 arrow down Sorun giderme bilgi sayfaları basarak TANILAMA öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Sorun giderme bilgi sayfaları düğmesine basın.

3.

HP 3000 3600 3800 arrow down Sorun giderme bilgi sayfaları basarak OLAY GÜNLÜĞÜNÜ YAZDIR öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Sorun giderme bilgi sayfaları düğmesine basın.

Yazıcı olay günlüğü yazdırma işlemini tamamlayana kadar kontrol paneli ekranında Yazdırılıyor… OLAY GÜNLÜĞÜ iletisi görüntülenir. Olay günlüğü yazdırıldıktan sonra, yazıcı Hazır durumuna döner.
Tanılama sayfası
Bu sayfa yazıcının ayarları, renk yoğunluğu ve diğer parametreler hakkında bilgi verir.
1.

Menü düğmesine basın.

2.

HP 3000 3600 3800 arrow down Sorun giderme bilgi sayfaları basarak TANILAMA öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Sorun giderme bilgi sayfaları düğmesine basın.

3.

HP 3000 3600 3800 arrow down Sorun giderme bilgi sayfaları basarak TANILAMA SAYFASI YAZDIR öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Sorun giderme bilgi sayfaları düğmesine basın.

Baskı kalitesi sorunlarını giderme sayfası
Bkz: Baskı kalitesi sorun giderme sayfaları.
HP 3000 3600 3800 Sorun giderme bilgi sayfaları