Mac OS X ile ilgili sorunları giderme

Mac OS X ile ilgili sorunları giderme


Yazıcı sürücüsü, Print Center (Yazdırma Merkezi) veya Printer Setup Utility’de (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) listelenmiyor.
Neden
Çözüm
Yazıcı yazılımı yüklenmemiş veya doğru şekilde yüklenmemiş olabilir.
PPD dosyasının aşağıdaki sabit sürücü klasöründe olduğunu doğrulayın: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<dil>.lproj (burada <dil>, kullandığınız dilin iki harfli dil kodudur). Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.
PPD dosyası bozuk.
PPD dosyasını aşağıdaki sabit sürücü klasöründen silin: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<dil>.lproj (burada <dil>, kullandığınız dilin iki harfli dil kodudur). Yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.

Yazıcı adı, IP adresi veya Rendezvous ana bilgisayar adı, Print Center (Yazdırma Merkezi) veya Printer Setup Utility’deki (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) yazıcı listesinde görüntülenmiyor.
Neden
Çözüm
Yazıcı hazır olmayabilir.
Kabloların doğru bağlandığından, yazıcının açık ve hazır ışığının yanıyor durumda olduğundan emin olun. Bir USB veya Ethernet hub üzerinden bağlanıyorsanız, doğrudan bilgisayara bağlanmayı veya farklı bir bağlantı noktası kullanmayı deneyin.
Yanlış bağlantı türü seçilmiş olabilir.
Bağlantı türüne bağlı olarak, USB, IP Printing veya Rendezvous seçeneklerinden birinin işaretli olduğunu doğrulayın.
Yanlış yazıcı adı, IP adresi veya Rendezvous ana bilgisayar adı kullanılıyor.
Bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasındaki yazıcı adı, IP adresi veya Rendezvous ana bilgisayar adıyla , Print Center (Yazdırma Merkezi) veya Printer Setup Utility’deki (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) yazıcı adı, IP adresi veya Rendezvous ana bilgisayar adının eşleştiğini doğrulayın.
Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi düşük olabilir.
Arabirim kablosunu, yüksek kalitede bir kabloyla değiştirin.

Yazıcı sürücüsü seçtiğiniz yazıcıyı Print Center (Yazdırma Merkezi) veya Printer Setup Utility’de (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) otomatik olarak ayarlamıyor.
Neden
Çözüm
Yazıcı hazır olmayabilir.
Kabloların doğru bağlandığından, yazıcının açık ve hazır ışığının yanıyor durumda olduğundan emin olun. Bir USB veya Ethernet hub üzerinden bağlanıyorsanız, doğrudan bilgisayara bağlanmayı veya farklı bir bağlantı noktası kullanmayı deneyin.
Yazıcı yazılımı yüklenmemiş veya doğru şekilde yüklenmemiş olabilir.
PPD dosyasının aşağıdaki sabit sürücü klasöründe olduğunu doğrulayın: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<dil>.lproj (burada <dil>, kullandığınız dilin iki harfli dil kodudur). Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.
PPD dosyası bozuk.
PPD dosyasını aşağıdaki sabit sürücü klasöründen silin: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<dil>.lproj (burada <dil>, kullandığınız dilin iki harfli dil kodudur). Yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.
Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi düşük olabilir.
Arabirim kablosunu, yüksek kalitede bir kabloyla değiştirin.

Yazdırma işi istediğiniz yazıcıya gönderilmedi.
Neden
Çözüm
Yazdırma sırası durdurulmuş olabilir.
Yazdırma sırasını yeniden başlatın. Print monitor‘ı (Yazdırma izleyicisi) açın ve Start Jobs‘ı (İşleri Başlat) seçin.
Yanlış yazıcı adı, IP adresi veya Rendezvous ana bilgisayar adı kullanılıyor.
Bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasındaki yazıcı adı, IP adresi veya Rendezvous ana bilgisayar adıyla , Print Center (Yazdırma Merkezi) veya Printer Setup Utility’deki (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) yazıcı adı, IP adresi veya Rendezvous ana bilgisayar adının eşleştiğini doğrulayın.

EPS dosyası yanlış yazı tipleriyle yazdırılıyor.
Neden
Çözüm
Bu sorun bazı programlarda oluşur.

Yazdırma işleminden önce, EPS dosyasındaki yazı tiplerini yazıcıya yüklemeyi deneyin.

Dosyayı ikili kodlama yerine ASCII biçiminde gönderin.

Üçüncü taraf USB kartından yazdırılamıyor.
Neden
Çözüm
Bu hata USB yazıcı yazılımı yüklü olmadığında oluşur.
Diğer USB kartlarını eklerken, Apple USB Adapter Card Support yazılımı gerekebilir. Bu yazılımın en güncel sürümünü Apple web sitesinden edinebilirsiniz.

USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra yazıcı Print Center (Yazdırma Merkezi) veya Printer Setup Utility’de (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) görüntülenmiyor.
Neden
Çözüm
Bu sorun bir yazılım veya donanım bileşeninden kaynaklanır.
Yazılım sorunlarının giderilmesi

Macintosh makinenizin USB’yi desteklediğini ve uygun bir Apple USB yazılımı bulunduğunu doğrulayın.

Macintosh işletim sisteminizin Mac OS X V10.1 veya daha sonraki bir sürüm olduğunu doğrulayın.

Donanım sorunlarının giderilmesi

Yazıcının açık olduğundan emin olun.

USB kablosunun doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

Yüksek hızlı uygun USB kablosunu kullandığınızdan emin olun.

Zincirden güç çeken çok fazla sayıda USB aygıtı olmadığından emin olun. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantısını kesin ve kabloyu doğrudan ana bilgisayardaki USB bağlantı noktasına takın.

Aygıt zincirinin bir sırasında güç verilmeyen ikiden fazla USB hub olup olmadığını kontrol edin. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantısını kesin ve kabloyu doğrudan ana bilgisayardaki USB bağlantı noktasına takın.

HP 3000 3600 3800 note Mac OS X ile ilgili sorunları giderme Not

iMac klavyesi güç verilmeyen bir USB hub’dır.

HP 3000 3600 3800 Mac OS X ile ilgili sorunları giderme