Mac OS V9.x ile ilgili sorunları giderme

Mac OS V9.x ile ilgili sorunları giderme


HP 3000 3600 3800 note Mac OS V9.x ile ilgili sorunları giderme Not

Mac OS V9.x yalnızca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazıcılarda desteklenir.

HP 3000 3600 3800 note Mac OS V9.x ile ilgili sorunları giderme Not

USB ve IP yazdırma ayarlarını belirlemek için Desktop Printer Utility’yi (Masaüstü Yazıcı Yardımcı Programı) kullanın. Yazıcı Chooser içinde görüntülenmez.

Yazıcı adı veya IP adresi Desktop Printer Utility içinde görünmüyor.
Neden
Çözüm
Yazıcı hazır olmayabilir.
Kabloların düzgün takıldığından, yazıcının açık olduğundan ve Hazır ışığının yandığından emin olun. Bir USB veya Ethernet hub üzerinden bağlanıyorsanız, doğrudan bilgisayara bağlanmayı veya farklı bir bağlantı noktası kullanmayı deneyin.
Yanlış bağlantı türü seçilmiş olabilir.
Bağlantı türüne bağlı olarak, Desktop Printer Utility’de Printer (USB) veya Printer (LPR) seçeneğinin işaretli olmasını sağlayın.
Yanlış yazıcı adı veya IP adresi kullanılıyor.
Yazıcı adını veya IP adresini denetlemek için, bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasındaki yazıcı adı veya IP adresiyle Desktop Printer Utility içindeki yazıcı adı veya IP adresinin eşleştiğinden emin olun.
Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi düşük olabilir.
Arabirim kablosunu, yüksek kalitede bir kabloyla değiştirin.

PostScript Yazıcı Tanımı (PPD) dosyası Desktop Printer Utility’de listelenmiyor.
Neden
Çözüm
Yazıcı yazılımı yüklenmemiş veya doğru şekilde yüklenmemiş olabilir.
Yazıcı modelinize uygun PPD dosyasının aşağıdaki sabit sürücü klasöründe bulunduğunu doğrulayın: System Folder/Extensions/Printer Descriptions. Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.
PPD dosyası bozuk.
PPD dosyasını şu sabit disk klasöründen silin: System Folder/Extensions/Printer Descriptions. Yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.

Yazdırma işi yazıcıya gönderilemedi.
Neden
Çözüm
Yazdırma sırası durdurulmuş olabilir.
Yazdırma sırasını yeniden başlatın: Masaüstü yazıcı simgesini seçin, en üstteki menü çubuğundan Printing (Yazdırma) menüsünü seçin ve Start Print Queue (Yazdırma Sırasını Başlat) seçeneğini tıklatın.
Yanlış yazıcı adı veya IP adresi kullanılıyor.
Yazıcı adını veya IP adresini denetlemek için, bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasındaki yazıcı adı veya IP adresiyle Desktop Printer Utility içindeki yazıcı adı veya IP adresinin eşleştiğinden emin olun.
Yazıcı hazır olmayabilir.
Kabloların düzgün takıldığından, yazıcının açık olduğundan ve Hazır ışığının yandığından emin olun. Bir USB veya Ethernet hub üzerinden bağlanıyorsanız, doğrudan bilgisayara bağlanmayı veya farklı bir bağlantı noktası kullanmayı deneyin.
Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi düşük olabilir.
Arabirim kablosunu, yüksek kalitede bir kabloyla değiştirin.

Yazıcı yazdırma işini gerçekleştirirken bilgisayarı kullanamıyorsunuz.
Neden
Çözüm
Background Printing (Arkaplanda Yazdırma) seçili değil.
LaserWriter 8.6 ve daha sonraki sürümleri için: File (Dosya) menüsündeki Print Desktop (Masaüstünü Yazdır) öğesini seçip, ardından Background Printing (Arkaplanda Yazdırma) açılan menüsünü tıklatarak arkaplanda yazdırmayı etkinleştirebilirsiniz.

Bir EPS (Encapsulated PostScript) dosyası yanlış yazı tipleriyle yazdırılıyor.
Neden
Çözüm
Bu sorun bazı programlarda oluşur.

Dosyayı ikili kodlama yerine ASCII biçiminde gönderin.

Yazdırma işleminden önce, EPS dosyasındaki yazı tiplerini yazıcıya yüklemeyi deneyin.

Belgeniz New York, Geneva veya Monaco yazı tipleriyle yazdırılamıyor.
Neden
Çözüm
Yazıcı yazı tiplerini değiştiriyor olabilir.
Değiştirilen yazı tiplerini silmek için Page Setup (Sayfa Yapısı) iletişim kutusunda Options (Seçenekler) öğesini tıklatın.

Üçüncü taraf USB kartından yazdırılamıyor.
Neden
Çözüm
Bu hata USB yazıcı yazılımı yüklü olmadığında oluşur.
Diğer USB kartlarını eklerken, Apple USB Adapter Card Support yazılımı gerekebilir. Bu yazılımın en güncel sürümünü Apple web sitesinden edinebilirsiniz.

USB kablosuyla bağlanan yazıcı, sürücü seçildikten sonra Desktop Printer Utility veya Apple System Profiler’da görünmüyor.
Neden
Çözüm
Bu sorun bir yazılım veya donanım bileşeninden kaynaklanabilir.
Yazılım sorunlarının giderilmesi

Macintosh makinenizin USB’yi desteklediğini ve uygun bir Apple USB yazılımı bulunduğunu doğrulayın.

Macintosh işletim sisteminizin Mac OS V9.1 veya daha sonraki bir sürüm olduğunu doğrulayın.

HP 3000 3600 3800 note Mac OS V9.x ile ilgili sorunları giderme Not

iMac ve Blue G3 masaüstü Macintosh sistemleri USB aygıtına bağlanmak için gereken tüm özelliklere sahiptir.

Donanım sorunlarının giderilmesi

Yazıcının açık olduğundan emin olun.

USB kablosunun doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

Yüksek hızlı uygun USB kablosunu kullandığınızdan emin olun.

Zincirden güç çeken çok fazla sayıda USB aygıtı olmadığından emin olun. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantısını kesin ve kabloyu doğrudan ana bilgisayardaki USB bağlantı noktasına takın.

Aygıt zincirinin bir sırasında güç verilmeyen ikiden fazla USB hub olup olmadığını kontrol edin. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantısını kesin ve kabloyu doğrudan ana bilgisayardaki USB bağlantı noktasına takın.

HP 3000 3600 3800 note Mac OS V9.x ile ilgili sorunları giderme Not

iMac klavyesi güç verilmeyen bir USB hub’dır.

HP 3000 3600 3800 Mac OS V9.x ile ilgili sorunları giderme