Kontrol paneli ileti türleri

Kontrol paneli ileti türleri


Yazıcının durumunu veya sorununu gösterebilecek dört tür kontrol paneli iletisi vardır.

İleti türü
Açıklama
Durum iletileri
Durum iletileri, yazıcının geçerli durumunu yansıtır. İletiler, sizi normal yazıcı çalışması konusunda bilgilendirir; bu iletileri temizlemek için kullanıcı etkileşimi gerekmez. Yazıcı durumuyla birlikte değişirler. Yazıcı çevrimiçiyken, hazırsa, meşgul değilse ve bekleyen uyarı iletisi yoksa Hazır durum iletisi görüntülenir.
Uyarı iletileri
Uyarı iletileri, kullanıcıya veri ve yazdırma hataları hakkında bilgi verir. Bu iletiler tipik olarak Hazır veya durum iletileri ile yer değiştirir ve HP 3000 3600 3800 check Kontrol paneli ileti türleri düğmesine basılıncaya kadar görünmeye devam eder. Bazı uyarı iletileri silinebilir türdendir. SİLİNEBİLİR UYARILAR ayarı yazıcının AYGIT YAPILANDIRMASI menüsünde İŞ olarak belirlenirse, sonraki yazdırma işi bu iletileri temizler.
Hata iletileri
Hata iletileri, kağıt ekleme veya sıkışmaları giderme gibi bir takım eylemlerin yerine getirilmesi gerektiğini bildirir.
Bazı hata iletileri otomatik olarak devam edebilir. Menülerde OTO DEVAM ET=AÇIK ayarı belirlenirse, yazıcı otomatik olarak çalışmaya devam edeceğini belirten bir hata iletisini 10 saniye görüntüledikten sonra çalışmaya devam eder.
HP 3000 3600 3800 note Kontrol paneli ileti türleri Not

10 saniyelik otomatik devam edilebilir hata iletisi sırasında herhangi bir düğmeye basıldığında, otomatik devam özelliği geçersiz kılınır ve düğmenin işlevi öncelik kazanır. Örneğin, Dur düğmesine basılması yazdırma işlemini duraklatır ve yazdırma işini iptal etmek için seçenek verir.

Kritik hata iletileri
Kritik hata iletileri aygıt arızalarını bildirir. Bu iletilerden bazıları yazıcının kapatılıp açılmasıyla silinebilir. Bu iletiler OTO DEVAM ET ayarından etkilenmez. Kritik hata devam ederse, servis gereklidir.

Aşağıdaki tabloda kontrol paneli iletileri listelenmekte ve açıklanmaktadır.

HP 3000 3600 3800 Kontrol paneli ileti türleri