Kağıt sorunları

Kağıt sorunları


Yalnızca, HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide içinde belirtilen özelliklere uygun kağıtları kullanın. Sipariş bilgisi için bkz: Sarf malzemeleri ve aksesuarlar.

Bu yazıcıya ilişkin kağıt özellikleri için bkz: Desteklenen ortam boyutları.

Yazıcı birden çok sayfa besliyor
Neden
Çözüm
Tepsi gereğinden fazla doludur.
Fazla ortamı tepsiden alın.
Kağıt yüksekliği, tepsideki maksimum yığın yükseklik göstergesi işaretini aşıyor (tepsi 2 veya 3).
Tepsiyi açıp ortam yığınının maksimum yığın yüksekliği işaretinin altında kaldığından emin olun.
Kağıtlar birbirine yapışıyor.
Ortamı çıkarın, bükün, 180 derece döndürün veya arkasını çevirip tepsiye yeniden yerleştirin.
HP 3000 3600 3800 note Kağıt sorunları Not

Kağıdı yelpazelemeyin. Yelpazeleme, statik elektriklenmeye ve kağıtların birbirine yapışmasına neden olabilir.

Ortam bu yazıcının özellikleriyle uyumlu değildir.
Yalnızca, bu yazıcı için belirtilen HP kağıt özelliklerine uyan ortam kullanın. Bkz: Desteklenen ortam boyutları.
Kağıt fazla nemli bir ortamda kullanılmaktadır.
Başka türde bir kağıt kullanın.

Yazıcı yanlış sayfa boyutu besliyor
Neden
Çözüm
Tepsiye doğru boyutta kağıt yerleştirilmemiştir.
Tepsiye doğru boyutta kağıt yerleştirin.
Yazılım programında veya yazıcı sürücüsünde doğru boyutta ortam seçilmemiştir.
Programdaki ve yazıcı sürücüsündeki ayarların uygun olduğunu onaylayın. Program ayarları yazıcı sürücüsü ve kontrol paneli ayarlarını, yazıcı sürücüsü ayarları ise kontrol paneli ayarlarını geçersiz kılar.
Yazıcı kontrol panelinde tepsi 1 için doğru ortam boyutu seçilmemiştir.
Kontrol panelinden tepsi 1 için doğru kağıt boyutunu seçin.
Ortam boyutu tepsi için doğru yapılandırılmamıştır.
Tepsinin yapılandırıldığı boyutu belirlemek için bir yapılandırma sayfası yazdırın veya kontrol panelini kullanın.

Yazıcı yanlış bir tepsiden çekiyor
Neden
Çözüm
Başka bir yazıcıya ait sürücü kullanıyorsunuz.
Bu yazıcının sürücüsünü kullanın.
Belirtilen tepsi boştur.
Belirtilen tepsiye ortam yerleştirin.
İstenen tepsinin davranışı AYGIT YAPILANDIRMASI menüsünün SİSTEM KURULUMU alt menüsünde İLK olarak ayarlanmıştır.
Ayarı ÖZEL olarak değiştirin.
Ortam boyutu tepsi için doğru yapılandırılmamıştır.
Tepsinin yapılandırıldığı boyutu belirlemek için bir yapılandırma sayfası yazdırın veya kontrol panelini kullanın.
Yazıcı kontrol panelindeki İSTENEN TEPSİYİ KULLAN ayarı ÖZEL olarak belirlenmiştir ve istenen tepsi boştur. Yazıcı başka bir tepsi kullanmayacaktır.
Belirtilen tepsiye ortam yükleyin.
veya
AYGIT YAPILANDIRMASI menüsünde ayarı ÖZEL yerine İLK olarak değiştirin. Belirtilen tepside ortam yoksa, yazıcı başka tepsilerdeki ortamı kullanabilir.

Ortam otomatik olarak beslenmiyor
Neden
Çözüm
Yazılım programında elle besleme seçilmiştir.
Tepsi 1’e ortam yerleştirin veya tepsi doluysa, HP 3000 3600 3800 check Kağıt sorunları düğmesine basın.
Doğru boyutta ortam yerleştirilmemiştir.
Doğru boyutta ortam yerleştirin.
Tepsi boştur.
Tepsiye ortam yerleştirin.
Önceki bir sıkışmadan kalan ortam tam olarak çıkarılmamıştır.
Yazıcıyı açın ve kağıt yolunda ortam varsa çıkarın. Sıkışmalarda füzer alanını yakından inceleyin. Bkz: Sıkışmalar.
Ortam boyutu tepsi için doğru yapılandırılmamıştır.
Tepsinin yapılandırıldığı boyutu belirlemek için bir yapılandırma sayfası yazdırın veya kontrol panelini kullanın.
Tepsideki kılavuzlar ortam yığınına dayanmamıştır.
Kılavuzların yığına değmesini sağlayın.
El ile besleme komutu HER ZAMAN olarak ayarlanmıştır. Tepsi dolu olsa bile, yazıcı her zaman elle beslemenizi ister.
Tepsiyi açıp ortamı yeniden yerleştirin ve tepsiyi kapatın.
Veya yazıcının yalnızca tepsi boş olduğunda elle beslemeyi sorması için, el ile besleme komutunu DOLU DEĞİLSE olarak değiştirin.
Yazıcı kontrol panelindeki İSTENEN TEPSİYİ KULLAN ayarı ÖZEL olarak belirlenmiştir ve istenen tepsi boştur. Yazıcı başka bir tepsi kullanmayacaktır.
İstenen tepsiye ortam yerleştirin.
veya
AYGIT YAPILANDIRMASI menüsünde ayarı ÖZEL yerine İLK olarak değiştirin. Belirtilen tepsiye ortam yerleştirilmemişse, yazıcı diğer tepsileri kullanabilir.

Tepsi 2 ve 3’ten ortam besleme yapılamıyor
Neden
Çözüm
Yazılım programında el ile besleme veya tepsi 1 seçilmiştir.
Tepsi 1’e ortam yerleştirin veya tepsi doluysa, HP 3000 3600 3800 check Kağıt sorunları düğmesine basın.
Doğru boyutta ortam yerleştirilmemiştir.
Doğru boyutta ortam yerleştirin.
Tepsi boştur.
Tepsiyi doldurun.
Yazıcı kontrol panelinde tepsi için doğru ortam türü seçilmemiştir.
Yazıcı kontrol panelinden tepsi için doğru türü seçin.
Önceki bir sıkışmadan kalan ortam tam olarak çıkarılmamıştır.
Yazıcıyı açın ve kağıt yolunda ortam varsa çıkarın. Sıkışmalarda füzer alanını yakından inceleyin. Bkz: Sıkışmalar.
Tepsi 3 (500 sayfalık kağıt besleyici), tepsi seçeneği olarak görüntülenmiyor.
Tepsi 3’ün seçenek olarak görünmesi için, takılı olması gerekir. Tepsi 3’ün doğru takıldığını ve yazıcı sürücüsünün tepsi 3’ü tanıyacak şekilde yapılandırıldığını doğrulayın. Bkz: Yazıcı sürücüsü ayarlarına erişme.
Tepsi 3 hatalı takılmıştır.
Tepsi 3’ün takılı olduğunu onaylamak için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Takılı değilse, isteğe bağlı 500 sayfalık besleyicinin yazıcıya doğru bir şekilde takıldığını doğrulayın.
Ortam boyutu tepsi için doğru yapılandırılmamıştır.
Tepsinin yapılandırıldığı boyutu belirlemek için bir yapılandırma sayfası yazdırın veya kontrol panelini kullanın.
Tepsideki kılavuzlar ortam yığınına dayanmamıştır.
Kılavuzların yığına değmesini sağlayın.
Yazıcı kontrol panelindeki İSTENEN TEPSİYİ KULLAN ayarı ÖZEL olarak belirlenmiştir ve istenen tepsi boştur. Yazıcı başka bir tepsi kullanmayacaktır.
Ayarı ÖZEL yerine başka ayarla değiştirin veya istenen tepsiye ortam yerleştirin.

Asetatlar ve parlak kağıtlar beslenmiyor
Neden
Çözüm
HP belirtimlerine uymayan asetatlar yerleştirilmiş olabilir.
HP Color LaserJet yazıcıları için tasarlanmış asetatları kullanın.
Yazılımda veya yazıcı sürücüsünde doğru türde ortam belirtilmemiştir.
Yazılımda veya yazıcı sürücüsünde doğru türün seçildiğini doğrulayın.
Tepsi gereğinden fazla doludur.
Fazla ortamı tepsiden alın. Yığının tepsi 2 veya 3’teki maksimum yığın yüksekliği işaretinin altında olduğundan emin olun. Tepsi 1 için maksimum yığın yüksekliğini aşmayın.
Başka bir tepside yer alan ortam asetatla aynı boyutta ve yazıcı varsayılan olarak diğer tepsiyi kabul ediyor.
Asetatları veya parlak kağıtları içeren tepsinin yazılım programında veya yazıcı sürücüsünde seçildiğinden emin olun. Tepsiyi, yerleştirilen türe göre yapılandırmak için yazıcının kontrol panelini kullanın. Bkz: Tepsileri yapılandırma.
Asetatları veya parlak kağıtları içeren tepsi, tür için doğru şekilde yapılandırılmamıştır.
Asetatları veya parlak kağıtları içeren tepsinin yazılım programında veya yazıcı sürücüsünde seçildiğinden emin olun. Tepsiyi, yerleştirilen türe göre yapılandırmak için yazıcının kontrol panelini kullanın. Bkz: Tepsileri yapılandırma.

Zarflar sıkışıyor veya yazıcıya beslenmiyor
Neden
Çözüm
Zarflar, desteklenmeyen bir tepsiye yerleştirilmiştir. Yalnızca tepsi 1’den zarf beslenebilir.
Tepsi 1’e zarf yerleştirin.
Zarflar, bükülmüş veya hasarlıdır.
Farklı zarflar kullanmayı deneyin. Zarfları kontrollü bir ortamda saklayın. Ayrıntılı bilgi için bkz: Zarflar.
Nem oranı çok yüksek olduğundan zarfların kapakları yapışıyor.
Farklı zarflar kullanmayı deneyin. Zarfları kontrollü bir ortamda saklayın.
Zarf yönlendirmesi yanlıştır.
Zarfın doğru bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Bkz: Tepsileri yapılandırma.
Yazıcı zarfları desteklemiyor.
Bkz: Desteklenen ortam boyutları veya HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide.
Tepsi 1 zarf boyutlarından farklı bir boyuta göre yapılandırılmıştır.
Tepsi 1 boyutunu zarflara göre yapılandırın.

Çıktı bükülmüş veya buruşuk
Neden
Çözüm
Ortam bu yazıcının özellikleriyle uyumlu değildir.
Yalnızca, bu yazıcı için belirlenen HP kağıt özelliklerine uygun ortam kullanın. Bkz: Desteklenen ortam boyutları.
Ortam hasarlı veya kötü durumda.
Ortamı tepsiden kaldırın iyi durumda ortam yerleştirin.
Yazıcı, aşırı nemli bir ortamda çalışıyor.
Yazıcının kullanılmakta olduğu ortamın gereken nem oranına sahip olduğunu doğrulayın.
Geniş, dolgulu alanlar yazdırıyorsunuz.
Geniş, dolgulu alanlar aşırı bükülmelere neden olabilir. Farklı bir desen kullanmayı deneyin.
Ortam düzgün saklanmamış ve nemlenmiş olabilir.
Ortamı kaldırın ve açılmamış yeni bir paketten ortam kullanın.
Ortamı kenarları kötü kesilmiştir.
Ortamı çıkarın, bükün, 180 derece döndürün veya arkasını çevirip tepsiye yeniden yerleştirin. Kağıdı yelpazelemeyin. Sorun devam ederse, kağıdı yenisiyle değiştirin.
Belirlenen bu ortam türü tepsi için yapılandırılmamış veya yazılımda seçilmemiştir.
Yazılımı ortama göre yapılandırın (yazılım belgelerine başvurun). Tepsiyi ortam için yapılandırın. Bkz: Tepsileri yapılandırma.
Ortam daha önce kullanılmıştır.
Ortamı yeniden kullanmayın.

Yazıcı dupleksleme (iki yüze yazdırma) yapmaz veya yanlış yapar
Neden
Çözüm
Desteklenmeyen kağıt üzerinde iki yüze yazdırma yapmaya çalışıyorsunuz.
Kağıdın 2 yüze yazdırmayı desteklediğinden emin olun. Bkz: Desteklenen ortam boyutları. Kağıt desteklenmiyorsa bkz: El ile iki yüze yazdırma.
Yazıcı sürücüsü 2 yüze yazdırma için ayarlanmamıştır.
Yazıcı sürücüsünü iki yüze yazdırmaya göre yapılandırın. Bkz: Yazıcı sürücüsü ayarlarına erişme.
İlk sayfa, basılı formların veya antetli kağıtların arkasına yazdırılıyor.
Tepsi 1’de, antetli kağıdı ilk yüzü aşağı bakacak ve yazıcıya önce alt kenarı girecek şekilde yerleştirin. Tepsi 2 veya tepsi 3’te, antetli kağıdı ilk yüzü yukarıya bakacak ve üst kenarı tepsinin arka tarafına gelecek şekilde yerleştirin. Ayrıntılı bilgi için bkz: İki yüze (dupleks) yazdırmayı kullanma.
Yazıcı modeli, otomatik 2 yüze yazdırma işlevini desteklemiyor.
HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3600, 3600n, 3800 ve 3800n yazıcılar otomatik 2 yüze yazdırmayı desteklemez. Bkz: El ile iki yüze yazdırma.
Yazıcının yapılandırması dupleksleme için ayarlanmamıştır.
Otomatik yapılandırma özelliğini çalıştırın:
1.

Windows görev çubuğunda, Başlat‘ı tıklatın, Ayarlar‘ı tıklatın ve Yazıcılar‘ı tıklatın.

Windows 2000 ve Windows XP’de, Başlat‘ı tıklatın ve sonra Yazıcılar‘ı tıklatın.

2.

Yazıcıyı seçin.

3.

Dosya menüsünde Özellikler‘i tıklatın.

4.

Aygıt Ayarları sekmesini veya Yapılandır sekmesini tıklatın.

5.

Yüklenebilir Seçenekler‘in altında Otomatik Yapılandırma‘yı tıklatın.

6.

Şimdi Güncelleştir‘i tıklatın.

2 yüze yazdırma (dupleks) seçilse bile, yazdırma yalnızca tek yüze yapılıyor
Neden
Çözüm
El ile 2 yüze yazdırma etkin değildir.
Yazıcı sürücüsünü el ile 2 yüze yazdırmayı etkinleştirecek şekilde yapılandırın. Bkz: Yazıcı sürücüsü ayarlarına erişme.
Seçilen kağıt boyutu 2 yüze (dupleks) yazdırmayı desteklemiyor.
2 yüze otomatik yazdırmayı destekleyen kağıt boyutunu ve türünü yerleştirin ve seçin.
HP 3000 3600 3800 Kağıt sorunları