Boyut/Tür İstemi özelliğini ayarlamak için

Boyut/Tür İstemi özelliğini ayarlamak için


1.

Menü düğmesine basın.

2.

HP 3000 3600 3800 arrow down Boyut/Tür İstemi özelliğini ayarlamak için basarak AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Boyut/Tür İstemi özelliğini ayarlamak için basın.

3.

HP 3000 3600 3800 arrow down Boyut/Tür İstemi özelliğini ayarlamak için basarak SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Boyut/Tür İstemi özelliğini ayarlamak için basın.

4.

HP 3000 3600 3800 arrow down Boyut/Tür İstemi özelliğini ayarlamak için basarak TEPSİ DAVRANIŞI öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Boyut/Tür İstemi özelliğini ayarlamak için basın.

5.

HP 3000 3600 3800 arrow down Boyut/Tür İstemi özelliğini ayarlamak için basarak BOYUT/TÜR İSTEMİ öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Boyut/Tür İstemi özelliğini ayarlamak için basın.

6.

EKRAN veya GÖRÜNTÜLEME öğesini seçmek için HP 3000 3600 3800 arrow up Boyut/Tür İstemi özelliğini ayarlamak için veya HP 3000 3600 3800 arrow down Boyut/Tür İstemi özelliğini ayarlamak için basın

7.

Seçilen davranışı kaydetmek için HP 3000 3600 3800 check Boyut/Tür İstemi özelliğini ayarlamak için basın ve Hazır durumuna dönmek için Menü düğmesine basın.

HP 3000 3600 3800 Boyut/Tür İstemi özelliğini ayarlamak için