Tepsi Davranışı menü seçenekleri

Tepsi Davranışı menü seçenekleri


TEPSİ DAVRANIŞI menüsü aşağıdaki kullanıcı tanımlı seçenekleri sağlar:

İSTENEN TEPSİYİ KULLAN: Belirli bir tepsinin kullanılacağını belirttiğinizde yazıcının otomatik olarak başka bir tepsiyi seçmemesi için ÖZEL seçeneğini (varsayılan değer) belirleyin. Belirtilen tepsi boşalırsa ya da farklı boyut veya türde ortam içeriyorsa, yazıcının ikinci bir tepsiden alması için İLK seçeneğini belirleyin.

EL İLE BESLEME İSTEMİ: HER ZAMAN (varsayılan değer) seçeneğini belirlerseniz, sistem çok amaçlı tepsiden kağıt almadan önce her zaman sorar. DOLU DEĞİLSE seçeneğini belirlerseniz, sistem yalnızca, çok amaçlı tepsi boşaldığında ya da farklı bir tür veya boyut için yapılandırılmışsa sorar.

PS ERTELEME ORTAMI: ETKİN (varsayılan değer) seçeneğini belirlerseniz, yazıcı HP’nin kağıt seçme işlemini kullanır. Yazıcının Adobe kağıt seçme işlemini kullanması için DEVRE DIŞI seçeneğini belirleyin.

BAŞKA TEPSİ KULLAN. ETKİN (varsayılan değer) seçeneğini belirlerseniz, seçili tepsi kullanılamadığı zaman yazıcı kullanıcıdan başka bir tepsiyi kullanmasını ister. DEVRE DIŞI seçeneğini belirlerseniz, yazıcı kullanıcıdan herhangi bir işlem yapmasını istemez.

BOYUT/TÜR İSTEMİ. EKRAN (varsayılan değer) seçeneğini belirlerseniz, tepsi yüklendikten hemen sonra yazıcı kullanıcıdan, tepsiye yüklenen ortam türü ve boyutunu doğrulamasını ister. GÖRÜNTÜLEME seçeneğini belirlerseniz, yazıcı kullanıcıdan herhangi bir işlem yapmasını istemez.

DUPLEKS BOŞ SAYFALAR. OTOMATİK (varsayılan değer) seçeneğini belirlerseniz, yazıcı dupleksleyicideki boş kağıtları çevirmez ve bu da performansı artırır. EVET seçeneğini belirlerseniz, yazıcı dupleksleyicisi her sayfayı çevirir.

Bu bölümde aşağıdaki konular hakkında bilgiler verilmektedir:

HP 3000 3600 3800 Tepsi Davranışı menü seçenekleri