Tanılama menüsü

Tanılama menüsü


Yazıcıya ilgili sorunları belirleyip çözmeye yardımcı olabilecek testleri çalıştırmak için TANILAMA menüsünü kullanın.


Menü öğesi
Açıklama
OLAY GÜNLÜĞÜNÜ YAZDIR
Sonuncudan başlayarak yazıcı olay günlüğünde bulunan son 50 girişi gösteren bir olay günlüğü yazdırır.
OLAY GÜNLÜĞÜNÜ GÖSTER
Sonuncudan başlayarak son 50 yazıcı olayını kontrol panelinde görüntüler.
YK SORUN GİDERME
Çeşitli baskı kalitesi sorunlarını gidermede yardımcı olacak bir dizi baskı kalitesi değerlendirme sayfası yazdırır.
TANILAMA SAYFASI YAZDIR
Tanılama sayfası yazdırır.
KARTUŞ DENETİMİNİ DEVRE DIŞI BIRAK
Baskı kartuşuyla ilgili sorunları belirleyebilmeniz için bir veya birkaç kartuş çıkarılmış olarak yazdırır.
KAĞIT YOLU ALGILAYICILARI
Algılayıcıların değerlerini gösterir. Değerler, algılayıcılardan ortam geçtikçe güncelleştirilir. İşler kontrol panelinden başlatılabilir veya bilgisayardan gönderilebilir.
KAĞIT YOLU TESTİ
Tepsilerin yapılandırması gibi kağıt kullanma özelliklerini sınar.
EL İLE ALGILAYICI TESTİ
Sizin veya servis temsilcisinin, doğru çalışıp çalışmadığını anlamak için kağıt yolu algılayıcılarını ve anahtarlarını sınamasına olanak verir.
BİLEŞEN TESTİ
Gürültüyü, sızıntıyı ve diğer donanım sorunlarını saptamak için parçaları ayrı ayrı, birbirinden bağımsız olarak etkinleştirir.
YAZDIRMA/DURDURMA TESTİ
Yazıcıyı yazdırma döngüsünün ortasında durdurarak, baskı kalitesi sorunlarını daha doğru bir şekilde ortaya çıkarır. Yazıcıyı yazdırma döngüsünün ortasında durdurmak, el ile gidermeniz gereken bir kağıt sıkışmasına neden olur. Bu testi yalnızca servis görevlisi yapmalıdır.
HP 3000 3600 3800 Tanılama menüsü