Kontrol paneline genel bakış

Kontrol paneline genel bakış


Kontrol paneli, yazıcı işlevleriyle ilgili kumanda düğmeleri içerir ve yazıcı, baskı işleri ve sarf malzemeleri hakkında iletiler görüntüler.

Kontrol paneli düğmeleri ve ışıkları

HP 3000 3600 3800 as cp01 Kontrol paneline genel bakış

Numara
Düğme veya ışık
İşlevi
1
Dur düğmesi
Geçerli işi durdurur, geçerli baskı işini devam ettirme veya iptal etme seçeneği sunar, yazıcıdaki ortamı çıkarır ve durdurulan işle ilgili devam edilebilir hataları temizler. Yazıcı iş yazdırmıyorsa, Dur düğmesine basıldığında yazıcı duraklatılır.
2
Menü düğmesi
Menüleri açar ve kapatır.
3
Hazır ışığı
Yazıcının çevrimiçi veya çevrimdışı olduğunu belirtir. Bkz: Kontrol paneli gösterge ışıkları.
4
Veri ışığı
Yazıcının veri alıp almadığını belirtir. Bkz: Kontrol paneli gösterge ışıkları.
5
Dikkat ışığı
Önemli bir hata oluştuğunu belirtir. Bkz: Kontrol paneli gösterge ışıkları.
6
Geri oku (HP 3000 3600 3800 arrow return Kontrol paneline genel bakış) düğmesi
İç içe menülerde geriye doğru hareket etmenizi sağlar.
7
Yukarı ok (HP 3000 3600 3800 arrow up Kontrol paneline genel bakış) düğmesi
Menülerde ve metinde dolaşmanıza olanak verir ve ekrandaki sayısal öğelerin değerlerini artırır.
8
Seç (HP 3000 3600 3800 check Kontrol paneline genel bakış) düğmesi
Seçim yapar, devam edilebilir hatalardan sonra yazdırmaya devam eder ve HP dışı baskı kartuşlarını geçersiz kılar.
9
Yardım (HP 3000 3600 3800 question Kontrol paneline genel bakış) düğmesi
Yazıcı iletileri ve menüleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.
10
Aşağı ok (HP 3000 3600 3800 arrow down Kontrol paneline genel bakış) düğmesi
Menülere ve metinlere götürür ve ekrandaki sayısal öğelerin değerlerini azaltır.
11
Sarf malzemeleri ölçümü
Baskı kartuşu tüketim düzeylerini gösterir. Bkz: Ekran.
12
Ekran
Durum bilgilerini, menüleri, yardım bilgilerini ve hata iletilerini görüntüler. Bkz: Ekran.

Yazıcı, kontrol panelinin ekranı ve alt kısmındaki ışıklar aracılığıyla iletişim kurar. Ekran, menüler, yardım bilgileri ve hata iletilerinin yanı sıra, durum bilgilerini de görüntüler. Hazır, Veri ve Dikkat ışıkları, yazıcının durumu hakkında derhal bilgi edinmenizi sağlar.

Bilgisayarda alışılmış baskı işlerinin çoğunu, yazıcı sürücüsünden veya yazılım uygulamasından yapabilirsiniz. Yazıcı sürücüsü veya yazılım uygulaması tarafından desteklenmeyen yazıcı özelliklerine erişmek için kontrol panelini kullanın. Bilgisayardan yaptığınız tüm değişiklikler, kontrol paneli ayarlarını geçersiz kılar. Yazıcı sürücüsünü kullanma hakkında bilgi için bkz: Yazıcı yazılımı.

Bu bölümde aşağıdaki konular hakkında bilgiler verilmektedir:

HP 3000 3600 3800 Kontrol paneline genel bakış