Kağıt Yükleme menüsü

Kağıt Yükleme menüsü


Tepsileri tür ve boyutlara göre yapılandırmak için KAĞIT KULLANIMI menüsünü kullanın.

HP 3000 3600 3800 note Kağıt Yükleme menüsü Not

Tepsileri doğru yapılandırmak için, ilk kez yazdırmadan önce bu menüyü kullanın.


Menü öğesi
Değer
Açıklama
TEPSİ 1 BOYUTU
Kullanılabilir boyutların bir listesi görüntülenir.
Tepsi 1 için kağıt boyutunu yapılandırır. Varsayılan ayar: HER BOYUT. Kullanılabilir boyutların tam bir listesi için bkz: Desteklenen ortam boyutları.
TEPSİ 1 TÜRÜ
Kullanılabilir türlerin bir listesi görüntülenir.
Tepsi 1 için kağıt türünü yapılandırır. Varsayılan ayar: HER TÜR. Kullanılabilir türlerin tam bir listesi için bkz:Desteklenen ortam boyutları
TEPSİ 2 BOYUTU
TEPSİ 3 BOYUTU
Kullanılabilir boyutların bir listesi görüntülenir.
Tepsi 2 veya Tepsi 3 için kağıt boyutunu yapılandırır. Varsayılan ayar, ülkeye/bölgeye bağlı olarak letter veya A4’tür. Kullanılabilir boyutların tam bir listesi için bkz: Desteklenen ortam boyutları
TEPSİ 2 TÜRÜ
TEPSİ 3 TÜRÜ
Kullanılabilir türlerin bir listesi görüntülenir.
Tepsi 2 veya tepsi 3 için kağıt türünü yapılandırır. Varsayılan ayar: DÜZ. Kullanılabilir türlerin tam bir listesi için bkz:Desteklenen ortam boyutları
HP 3000 3600 3800 Kağıt Yükleme menüsü