Yazdırma Kalitesi alt menüsü

Yazdırma Kalitesi alt menüsü


Ayarlama, kayıt ve yarım renk tonu ayarları da dahil olmak üzere tüm yönleriyle baskı kalitesini ayarlamak için bu menüyü kullanın.


Menü öğesi
Değerler
Açıklama
RENK AYARLA
PARLAK RENKLER
ORTA TONLAR
KOYU RENKLER
RENK DEĞERLERİ GERİ YÜKLENSİN
Her rengin yarım ton ayarlarını değiştirir. Her bir renk için varsayılan, 0 değeridir.
KAYIT AYARLARI
TEST SAYFASI YAZDIR
KAYNAK
 1 NOLU TEPSİYİ AYARLA
 2 NOLU TEPSİYİ AYARLA
 3 NOLU TEPSİYİ AYARLA
Kenar boşluğu hizalamasını, görüntüyü sayfa üzerinde üstten aşağıya ve soldan sağa ortalayacak şekilde kaydırır. Ayrıca öne basılan görüntüyü arkaya basılan görüntüyle de hizalayabilirsiniz.
OTO ALGILA MODU
TEPSİ 1 ALGILIYOR
TEPSİ>1 ALGILIYOR
Tepsi DÜZ veya HER BOYUT olarak yapılandırılmışsa ve yazdırma işinde ortam türü belirtilmemişse, yazıcı, baskı kalitesini algıladığı yazdırma ortamı türüne göre ayarlar. Tepsi 1 için varsayılan TAM ALGILAMA değeridir ve bu değer asetatları, parlak kağıdı ve kaba kağıdı algılar.
YAZDIRMA MODLARI
Ortam türlerinin listesi görüntülenir. Bir tür seçtiğinizde, kullanılabilir modların listesi görüntülenir.
Her ortam türünü belirli bir yazdırma moduyla ilişkilendirir.
EN UYGUN DURUM
Bir parametre listesi görüntülenir.
Belirli parametreleri, kağıt türüne göre ayarlamak yerine (veya buna ek olarak) tüm işler için en uygun şekilde ayarlar.
KENAR DENETİMİ
(Yalnızca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazıcılar)
KAPALI
HAFİF
NORMAL
MAKSİMUM
Kenarların nasıl yazdırılacağını denetler.
HIZLI AYARLAMA YAP
 
Sınırlı bir yazıcı ayarlaması yapar.
ŞİMDİ TAM AYARLA
 
Baskı kalitesini en uygun şekilde ayarlamak için tam bir yazıcı ayarlaması yapar.
UYANMA/AÇILMADA AYARI ERTELE
(Yalnızca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazıcılar)
HAYIR
EVET
Yazıcıyı açtıktan veya uyku modundan çağırdıktan sonra ayarlama işleminden önce yazdırır.
TEMİZLEME SYFS OLUŞTURMA
(Yalnızca HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3600, 3600n, 3800 ve 3800n yazıcılar)
 
Yazıcıyı temizlemek için kullanılacak bir temizleme sayfası yazdırır. Bu sayfa, temizleme sayfasını kullanma yönergeleri içerir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Yazıcıyı temizleme.
TEMİZLEME SAYFASI İŞLE
 
Dupleks özellikli yazıcılar için, bu komut bir temizleme sayfası oluşturur ve işler. Dupleks özellikli olmayan yazıcılar için, temizleme sayfası tepsi 1’e yüklendikten sonra, bu menü öğesi TEMİZLEME SYFS OLUŞTURMA komutuyla oluşturulan temizleme sayfasını işler. Temizleme işlemi birkaç dakika sürer. Ayrıntılı bilgi için bkz: Yazıcıyı temizleme.
HP 3000 3600 3800 Yazdırma Kalitesi alt menüsü