Varsayılan ağ geçidini ayarlama

Varsayılan ağ geçidini ayarlama


1.

Menü düğmesine basın.

2.

HP 3000 3600 3800 arrow down Varsayılan ağ geçidini ayarlama basarak AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Varsayılan ağ geçidini ayarlama düğmesine basın.

3.

HP 3000 3600 3800 arrow down Varsayılan ağ geçidini ayarlama basarak G/Ç öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Varsayılan ağ geçidini ayarlama düğmesine basın.

4.

HP 3000 3600 3800 arrow down Varsayılan ağ geçidini ayarlama basarak KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Varsayılan ağ geçidini ayarlama düğmesine basın.

5.

HP 3000 3600 3800 arrow down Varsayılan ağ geçidini ayarlama basarak TCP/IP öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Varsayılan ağ geçidini ayarlama düğmesine basın.

6.

HP 3000 3600 3800 check Varsayılan ağ geçidini ayarlamaonay İşareti YAPIL YÖNTEMİdüğmesine basın.

7.

HP 3000 3600 3800 arrow down Varsayılan ağ geçidini ayarlama basarak EL İLE öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Varsayılan ağ geçidini ayarlama düğmesine basın.

8.

HP 3000 3600 3800 arrow down Varsayılan ağ geçidini ayarlama basarak EL İLE YAPILAN AYARLAR öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Varsayılan ağ geçidini ayarlama düğmesine basın.

9.

HP 3000 3600 3800 arrow down Varsayılan ağ geçidini ayarlama basarak VARSAYILAN AĞ GEÇİDİ öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Varsayılan ağ geçidini ayarlama düğmesine basın.

10.

Varsayılan ağ geçidinin ilk bayt sayısını azaltmak veya artırmak için HP 3000 3600 3800 arrow up Varsayılan ağ geçidini ayarlama veya HP 3000 3600 3800 arrow down Varsayılan ağ geçidini ayarlama okuna basın.

11.

Sonraki sayı kümesine gitmek için HP 3000 3600 3800 check Varsayılan ağ geçidini ayarlama düğmesine basın. (Önceki sayı kümesine gitmek için HP 3000 3600 3800 arrow return Varsayılan ağ geçidini ayarlama basın.)

12.

Doğru varsayılan ağ geçidi girilinceye kadar 10 ve 11 numaralı adımları yineleyin ve alt ağ maskesini kaydetmek için HP 3000 3600 3800 check Varsayılan ağ geçidini ayarlamadüğmesine basın.

13.

Hazır durumuna dönmek için Menü düğmesine basın.

HP 3000 3600 3800 Varsayılan ağ geçidini ayarlama