IP adresi ayarlama

IP adresi ayarlama


1.

Menü düğmesine basın.

2.

HP 3000 3600 3800 arrow down IP adresi ayarlama basarak AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check IP adresi ayarlama düğmesine basın.

3.

HP 3000 3600 3800 arrow down IP adresi ayarlama basarak G/Ç öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check IP adresi ayarlama düğmesine basın.

4.

HP 3000 3600 3800 arrow down IP adresi ayarlama basarak KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check IP adresi ayarlama düğmesine basın.

5.

HP 3000 3600 3800 arrow down IP adresi ayarlama basarak TCP/IP öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check IP adresi ayarlama düğmesine basın.

6.

YAPIL YÖNTEMİ öğesini seçmek için HP 3000 3600 3800 check IP adresi ayarlama düğmesine basın.

7.

HP 3000 3600 3800 arrow down IP adresi ayarlama basarak EL İLE öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check IP adresi ayarlama düğmesine basın.

8.

HP 3000 3600 3800 arrow down IP adresi ayarlama basarak EL İLE YAPILAN AYARLAR öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check IP adresi ayarlama düğmesine basın.

9.

HP 3000 3600 3800 arrow down IP adresi ayarlama basarak IP adresi öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check IP adresi ayarlama düğmesine basın.

10.

IP adresinin ilk bayt sayısını azaltmak veya artırmak için HP 3000 3600 3800 arrow up IP adresi ayarlama veya HP 3000 3600 3800 arrow down IP adresi ayarlama düğmelerine basın.

11.

Sonraki sayı kümesine gitmek için HP 3000 3600 3800 check IP adresi ayarlama düğmesine basın. (Önceki sayı kümesine gitmek için HP 3000 3600 3800 arrow return IP adresi ayarlama basın.)

HP 3000 3600 3800 note IP adresi ayarlama Not

Sayı akışını hızlandırmak için ok düğmesini basılı tutun.

12.

Doğru IP adresi girilinceye kadar 9 ve 10 numaralı adımları yineleyin ve ayarı kaydetmek için HP 3000 3600 3800 check IP adresi ayarlamadüğmesine basın.

13.

Hazır durumuna dönmek için Menü düğmesine basın.

HP 3000 3600 3800 IP adresi ayarlama