Alt ağ maskesini ayarlama

Alt ağ maskesini ayarlama


1.

Menü düğmesine basın.

2.

HP 3000 3600 3800 arrow down Alt ağ maskesini ayarlama basarak AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Alt ağ maskesini ayarlama düğmesine basın.

3.

HP 3000 3600 3800 arrow down Alt ağ maskesini ayarlama basarak G/Ç öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Alt ağ maskesini ayarlama düğmesine basın.

4.

HP 3000 3600 3800 arrow down Alt ağ maskesini ayarlama basarak KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Alt ağ maskesini ayarlama düğmesine basın.

5.

HP 3000 3600 3800 arrow down Alt ağ maskesini ayarlama basarak TCP/IP öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Alt ağ maskesini ayarlama düğmesine basın.

6.

YAPIL YÖNTEMİ öğesini seçmek için HP 3000 3600 3800 check Alt ağ maskesini ayarlama düğmesine basın.

7.

HP 3000 3600 3800 arrow down Alt ağ maskesini ayarlama basarak EL İLE öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Alt ağ maskesini ayarlama düğmesine basın.

8.

HP 3000 3600 3800 arrow down Alt ağ maskesini ayarlama basarak EL İLE YAPILAN AYARLAR öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Alt ağ maskesini ayarlama düğmesine basın.

9.

HP 3000 3600 3800 arrow down Alt ağ maskesini ayarlama basarak ALT AĞ MASKESİ öğesini vurgulayın ve HP 3000 3600 3800 check Alt ağ maskesini ayarlama düğmesine basın.

10.

Alt ağ maskesinin ilk bayt sayısını azaltmak veya artırmak için HP 3000 3600 3800 arrow up Alt ağ maskesini ayarlama veya HP 3000 3600 3800 arrow down Alt ağ maskesini ayarlama okuna basın.

11.

Sonraki sayı kümesine gitmek için HP 3000 3600 3800 check Alt ağ maskesini ayarlama düğmesine basın. (Önceki sayı kümesine gitmek için HP 3000 3600 3800 arrow return Alt ağ maskesini ayarlama basın.)

12.

Doğru varsayılan ağ geçidi girilinceye kadar 9 ve 10 numaralı adımları yineleyin ve alt ağ maskesini kaydetmek için HP 3000 3600 3800 check Alt ağ maskesini ayarlamadüğmesine basın.

13.

Hazır durumuna dönmek için Menü düğmesine basın.

HP 3000 3600 3800 Alt ağ maskesini ayarlama