Bellek ve yazı tipi DIMM’lerini takmak için

Bellek ve yazı tipi DIMM’lerini takmak için


1.

Yazıcıyı kapatın ve tüm güç ve arabirim kablolarını çıkarın.

HP 3000 3600 3800 as pp03 Bellek ve yazı tipi DIMMlerini takmak için

2.

Yazıcının sağ tarafında, siyah tırnakları yavaşça birbirine çekin ve biçimlendiriciyi yazıcıdan çekerek çıkarın.

HP 3000 3600 3800 as mm02 Bellek ve yazı tipi DIMMlerini takmak için

3.

Biçimlendiriciyi temiz, düz ve toprak bağlantılı bir yüzeye yerleştirin.

Takılı olan bir DIMM’yi değiştirmek için, DIMM yuvasının her iki tarafındaki mandalları dışarı uzatın, DIMM’yi açılı bir şekilde yukarı kaldırın ve dışarı çekin.

HP 3000 3600 3800 as mm07 Bellek ve yazı tipi DIMMlerini takmak için

4.

Yeni DIMM’yi anti statik paketinden çıkarın ve DIMM’nin alt kenarındaki hizalama çentiğini bulun.

HP 3000 3600 3800 as mm08 Bellek ve yazı tipi DIMMlerini takmak için

5.

DIMM’yi kenarlarından tutarak, DIMM üzerindeki çentiği DIMM yuvasındaki çubuğa açılı olarak hizalayın ve yerine tam oturuncaya kadar DIMM’yi yuvaya sıkıca bastırın. Doğru şekilde takıldığında, metal temas noktaları görünmez.

HP 3000 3600 3800 as mm04 Bellek ve yazı tipi DIMMlerini takmak için

6.

Her iki mandal DIMM’yi kavrayıncaya kadar DIMM’yi aşağıya bastırın.

HP 3000 3600 3800 as mm05 Bellek ve yazı tipi DIMMlerini takmak için

HP 3000 3600 3800 note Bellek ve yazı tipi DIMMlerini takmak için Not

DIMM’yi takarken güçlükle karşılaşırsanız, DIMM’nin altındaki çentiğin yuvadaki çubuğa hizaladığından emin olun. DIMM yine de yerine oturmazsa, doğru türde DIMM kullandığınızdan emin olun.

7.

Biçimlendirici kartının kenarını yuvanın üstünde ve altında bulunan izlere hizalayın ve kartı yazıcının içine kaydırın. Biçimlendirici mandalları yerine oturup ses çıkarıncaya kadar biçimlendiriciyi sıkıca itin.

HP 3000 3600 3800 as mm06 Bellek ve yazı tipi DIMMlerini takmak için

8.

Güç kablosunu ve USB veya ağ kablosunu yeniden takın ve yazıcıyı açın.

9.

Bellek DIMM’sini taktıktan sonra bkz: Belleği etkinleştirme.

HP 3000 3600 3800 Bellek ve yazı tipi DIMM’lerini takmak için