Uzun süreli garanti

Uzun süreli garanti


HP Destek Paketi, HP donanım ürününü ve tüm HP tarafından sağlanan iç bileşenleri kapsar. Donanım bakımı, HP ürününün alımından itibaren üç yıllık bir süreyi kapsar. Müşteri, HP Destek Paketi’ni belirtilen fabrika garantisi süresi içinde satın almalıdır. Ayrıntılı bilgi için HP Müşteri Hizmetleri ve HP Müşteri Desteği grubuna başvurun. Bkz: Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi.

HP 3000 3600 3800 Uzun süreli garanti