Kağıt

Kağıt


HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide içinde verilen yönergelere uygun olduğu sürece, bu üründe geri dönüştürülmüş kağıt kullanılabilir. Bu ürün EN12281:’e uygun olarak geri dönüştürülmüş kağıtların kullanımı için uygundur.2002.

HP 3000 3600 3800 Kağıt