Avrupa Birliği’nde atık donanımların özel konutlardaki kullanıcılar tarafından elden çıkarılması

Avrupa Birliği’nde atık donanımların özel konutlardaki kullanıcılar tarafından elden çıkarılması


HP 3000 3600 3800 weee mark Avrupa Birliğinde atık donanımların özel konutlardaki kullanıcılar tarafından elden çıkarılması

Ürün veya ambalajındaki bu simge, ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atık donanımınızı belirlenmiş bir atık elektrikli ve elektronik donanım toplama merkezine teslim etmek, sizin sorumluluğunuzdadır. Atık donanımınızın elden çıkarılma sırasında ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığına ve çevreye zararlı olmayacak bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Atık donanımınızı geri dönüştürülmek üzere teslim edebileceğiniz yerler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediye makamlarına, ev atıkları toplama hizmetine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.
HP 3000 3600 3800 Avrupa Birliği’nde atık donanımların özel konutlardaki kullanıcılar tarafından elden çıkarılması