ตัวเลือกสี

ตัวเลือกสี


ตัวเลือกสีจะให้สีที่ดียิ่งขึ้น ตัวเลือกสีเหล่านี้จะใช้วิธีการกราดตรวจออบเจ็กต์ ซึ่งทำให้ได้สีคุณภาพสูงสุดและการตั้งค่าฮาล์ฟโทนสำหรับใช้ในออบเจ็กต์ต่างๆ (ข้อความ กราฟิก และภาพถ่าย) ในหน้าแต่ละหน้า ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะดูว่าในแต่ละหน้ามีการใช้ออบเจ็กต์ใด และจะใช้ค่าฮาล์ฟโทนและสีซึ่งจะให้งานพิมพ์คุณภาพดีที่สุดสำหรับออบเจ็กต์แต่ละออบเจ็กต์

ในการใช้งานใน Windows ค่า อัตโนมัติ และ ปรับด้วยตนเอง ของจะอยู่ที่แถบ สี ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

HP 3000 3600 3800 ตัวเลือกสี