การพิมพ์ 4 สี (CMYK)

การพิมพ์ 4 สี (CMYK)


HP 3000 3600 3800 note การพิมพ์ 4 สี (CMYK) หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้มีใน เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น

สีน้ำเงิน, แดง, เหลือง และดำ (CMYK) คือสีหมึกที่ใช้ในการพิมพ์ระบบ 4 สี งานด้านกราฟิกอาร์ต (การพิมพ์และการเผยแพร่) ปกติจะใช้ไฟล์ CMYK เพื่อให้ได้รับสีที่สดใสสำหรับข้อความและกราฟิกต่างๆ เครื่องพิมพ์จะใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PS เพื่อตอบรับสี CMYK

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 การพิมพ์ 4 สี (CMYK)