การจับคู่สี

การจับคู่สี


ขั้นตอนในการเทียบสีในงานที่พิมพ์ออกมากับสีในหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้นค่อนข้างยุ่งยาก เพราะวิธีในการสร้างสีของเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์นั้นแตกต่างกัน หน้าจอจะแสดงสีด้วยจุดภาพโดยใช้กระบวนการผสมสีแบบ RGB (red, green, blue) แต่เครื่องพิมพ์พิมพ์สีต่างๆ โดยใช้กระบวนการผสมสีแบบ CMYK (cyan, magenta, yellow และ black)

มีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อการทำให้สีในงานที่พิมพ์ออกมาตรงกับสีของงานบนหน้าจอ

วัสดุที่นำมาใช้พิมพ์

สารสร้างสีของเครื่องพิมพ์ (เช่น หมึกหรือผงหมึก)

กระบวนการพิมพ์ (เช่น เทคโนโลยีการพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท แท่นพิมพ์ หรือเลเซอร์)

แสงไฟจากเครื่องฉาย

ความแตกต่างในการรับรู้สีของแต่ละบุคคล

โปรแกรมซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์

จอภาพ

การ์ดวิดีโอและไดรเวอร์

สภาพแวดล้อมในการใช้งานเครื่องพิมพ์ (เช่น ความชื้น)

หากสีบนหน้าจอไม่ตรงกันเสียทีเดียวกับสีของงานที่พิมพ์ออกมาก็อาจเป็นเพราะปัจจัยต่างๆ ข้างต้น

สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการจับคู่สีคือการพิมพ์สี sRGB

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 การจับคู่สี