การจัดการสี

การจัดการสี


โดยทั่วไปแล้วการตั้งตัวเลือกสีเป็น อัตโนมัติ จะทำให้ได้งานพิมพ์สีที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับเอกสารสี อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งคุณอาจต้องการพิมพ์เอกสารสีแบบเกรย์สเกล (ขาวดำ) หรือเปลี่ยนตัวเลือกสีของเครื่องพิมพ์อันใดอันหนึ่ง

ใน Windows ให้ใช้การตั้งค่าที่แถบ สี ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์แบบเกรย์สเกลหรือเปลี่ยนตัวเลือกสี

หากใช้คอมพิวเตอร์ Macintosh ให้ใช้เมนูป๊อปอัป Color Matching (การจับคู่สี) ในกล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์แบบเกรย์สเกลหรือเปลี่ยนตัวเลือกสี

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 การจัดการสี