ปัญหาของเครื่อง Macintosh

ปัญหาของเครื่อง Macintosh


เนื้อหาในส่วนต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับปัญหาที่อาจพบเมื่อใช้ Mac OS รุ่น 9.x หรือ Mac OS X

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 ปัญหาของเครื่อง Macintosh