Varumärkes- och copyrightinformation

Varumärkes- och copyrightinformation


Copyright och licensavtal

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduktion, anpassning och översättning utan föregående skriftligt medgivande är förbjudet, utom i de fall där det är tillåtet i enlighet med gällande upphovsrättslag.

Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP-produkterna och -tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument ska tolkas som att det utgör en ytterligare garanti. HP kan inte hållas ansvarig för tekniska fel, korrekturfel eller utelämnanden i dokumentet.

Artikelnr: Q5982-90982

Edition 1, 7/2006

Varumärken

Adobe® är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Arial® är ett inregistrerat varumärke i USA som tillhör Monotype Corporation.

CorelDRAW™ är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Corel Corporation eller Corel Corporation Limited.

Microsoft® är ett i USA registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Windows® och MS Windows® är registrerade varumärken i USA och tillhör Microsoft Corp.

Netscape Navigator är ett varumärke i USA som tillhör Netscape Communications Corporation.

Opera™ är ett varumärke som tillhör Opera Software ASA.

PANTONE® är Pantone, Incs varumärke för färgkontrollstandard.

PostScript® är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated.

UNIX® är ett registrerat varumärke som tillhör The Open Group.

Energy Star® och Energy Star® logo är registrerade märken i USA, och tillhör United States Environmental Protection Agency.

HP 3000 3600 3800 enrgstar r Varumärkes  och copyrightinformation

HP 3000 3600 3800 Varumärkes- och copyrightinformation