Papper som bör undvikas

Papper som bör undvikas


Skrivaren hanterar många olika papperstyper. Användning av papper som inte uppfyller specifikationerna orsakar lägre utskriftskvalitet och ökar risken för trassel.

Använd inte papper som är för grovt.

Använd inte papper, förutom vanligt hålat papper, som är hålade eller perforerade.

Använd inte blanketter i flera delar.

Använd inte papper som redan har gått genom en skrivare eller en kopiator.

Använd inte papper med vattenstämplar när du skriver ut heltäckande färger.

HP 3000 3600 3800 Papper som bör undvikas